Open Access

#suVIKOpavyko

Open Access

Open Access

Open Access is free online access to research output (research articles, research data, conference proceedings and other materials), which any user is free to read, copy, print a small number of copies, or save to their own computer storage devices. Open Access makes it possible to access and use scholarly output in digital format for free online. The development of Open Access makes it possible to disseminate research results worldwide. Open Access publications reach users through Open Access journals and books (the gold AP model) or repositories/reservoirs (the green AP model).

In recent years, a growing number of commercial publishers are providing access to full-text articles in their journals using a mixed access approach (more on open science, open access publishing).

Creative Commons (Creative Commons)

Creative Commons (Creative Commons) licences specify the rights of use for open access content – how authors publish their work and how users understand the rights of use. We recommend using the National Martynas Mažvydas Library’s Creative Commons licence set: http://cc.lnb.lt/

LITHUANIAN OPEN ACCESS

eLABa Lithuanian Academic Electronic Library – a national open access repository for academic institutions (50 institutions belong to it). eLABa collects, stores and makes available electronic documents of Lithuanian science and studies (monographs, scientific journals, dissertations, abstracts, textbooks, and other science and studies literature)
INSTITUTIONAL REPOSITORIES

Institucinėse talpyklose galima prieiga prie mokslinių publikacijų, jeigu pirminis išteklius nėra laisvai prieinamas

VGTU atvirosios prieigos mokslo žurnalai Socialinių, technologijų ir gamtos, tiksliųjų ir fizinių mokslų tematika
KTU atvirosios prieigos mokslo žurnalai Technologijų ir gamtos, tiksliųjų ir fizinių mokslų tematika
VDU atvirosios prieigos mokslo žurnalai Socialinių ir humanitarinių mokslų tematika
MRU atvirosios prieigos elektroninės knygos Socialinių ir humanitarinių mokslų tematika
Žurnalas „Šiluminė technika“ Šiluminės technikos tematika
Žurnalas „Energetika” Energetikos tematika
Visi Lietuvos moksliniai periodiniai leidiniai Lietuvos mokslinių periodinių leidinių įvairiomis temomis sąrašas pagal abėcėlę
Lituanistikos duomenų bazė Humanitarinių ir socialinių mokslų tyrimai, kurių objektas yra Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, lietuvių tautos, kalbos raida ir dabartis
Standartai Apie 49 tūkst. Lietuvos standartizacijos departamento standartų elektroniniu formatu (prisijungimo duomenis ir informaciją apie paiešką gausite iš bibliotekos darbuotojų).
Statistika Lietuvos oficialiosios statistikos portalo informacija
Google Mokslinčius (Google Scholar) Straipsniai, disertacijos, knygos, mokslinės publikacijos iš atvirosios prieigos ir prenumeruojamų duomenų bazių

UŽSIENIO ATVIROJI PRIEIGA

Registry of Open Access Repositories Atvirosios prieigos talpyklų registras, skirtas mokslinių tyrimų rezultatų paieškai ir dalijimuisi. Jame galima rasti virš 4700 užregistruotų institucinių talpyklų
HighWire Press Didžiausias atvirosios prieigos vistateksčių mokslinių referuotų leidinių archyvas, kuriame yra apie 2 mln. atvirosios prieigos visateksčių straipsnių, 45 atvirosios prieigos moksliniai tinklalapiai ir kt. Tematika: socialiniai, humanitariniai, tikslieji, gamtos mokslai (dauguma atvirosios prieigos leidinių turi nuo 4 iki 24 mėn. embargo periodą)
ArXiv Teminės talpyklos (archyvai), kuriuose sukaupta daug dokumentų fizikos, matematikos, kompiuterijos ir kt. tematika
OAPEN OAPEN biblioteka kaupia laisvai prieinamas elektronines knygas, daugiausia socialinių ir humanitarinių mokslų srities. Šiuo metu OAPEN biblioteką sudaro daugiau nei 2300 elektroninių knygų PDF formatu. Knygų paiešką galima atlikti Kolegijos bibliotekos kataloge
SpringerOpen Atviros prieigos elektroninių knygų kolekcijoje šiuo metu yra 388 elektroninės knygos PDF ir ePub formatais, išleistos 2010–2018 metais. Knygų paiešką galima atlikti Kolegijos bibliotekos kataloge
DOAB Directory of Open Access Books Atvirosios prieigos elektronių knygų katalogas (virš 16 tūkst. knygų)
DOAJ Directory of Open Access Journals Atvirosios prieigos elektroninių žurnalų katalogas (apie 13 400 žurnalų, iš jų – 72 lietuviški žurnalai)
Open Textbook Library Atvirosios prieigos įvairios tematikos vadovėliai (virš 670 vadovėlių)
MDPI Atvirosios prieigos žurnalai įvairiomios temomis (virš 300 žurnalų).
DeGruyter Mokslinės literatūros leidykla, kurioje platus visų fizinių mokslų sričių knygų pasirinkimas, galimybė ieškoti tik atvirosios prieigos ar laisvai prieinamų knygų
Intech Technologijų, žemės ūkio, biologijos ir kt. mokslo sričių knygos bei žurnalai
Scientific Research Inžinerijos, verslo, ekonomikos, chemijos, medžiagotyros, aplinkos apsaugos, socialinių ir humanitarinių mokslų atviros prieigos moksliniai žurnalai ir knygos
Eurostat Europos sąjungos šalių statistikos duomenų bazė

MENO SRIČIŲ ATVIROSIOS PRIEIGOS ELEKTRONINIAI IŠTEKLIAI

ePaveldas Bibliotekų, archyvų ir muziejų suskaitmenintų kultūros paveldo objektų duomenų bankas, užtikrinantis prieigą prie tūkstančių meno kūrinių, knygų, laikraščių, rankraščių tekstų, žemėlapių, garso įrašų
Meno istorija ir kritika (Art History and Criticism) Menų ir humanitarinių mokslų žurnalas
Menotyra Žurnalas dailėtyros, muzikologijos, teatrologijos temomis. Žurnale publikuojamos mokslinių leidinių, konferencijų, parodų recenzijos ir anotacijos
Artnews Kūrybinės dirbtuvės, renginiai ir konkursai Lietuvoje
Europeana Collections Prieiga prie daugiau kaip 50 mln. skaitmenizuotų kūrinių – knygų, muzikos, meno dirbinių – iš visos Europos bibliotekų, archyvų ir muziejų
MetPublications Knygos meno istorijos tematika
JURN Directory Svetainėje galima ieškoti informacijos vizualiųjų menų, teatro ir šokio meno, dizaino, architektūros ir kitomis temomis
World Wide Arts Resources Meno išteklių svetainė, kurioje pateikiama informacija apie įvairias meno sritis, menininkus, parodas ir kita
Dexigner Svetainė, kurioje galima rasti visas naujienas, susijusias su dizaino naujovėmis, renginiais, konkursais, knygomis, tinklaraščiais apie mados, leidybos, interjero, aplinkos, interneto dizainą ir kita