Publication information

#suVIKOpavyko

Publication information

Renkantis žurnalą savo mokslinio straipsnio publikavimui svarbu pasirinkti mokslinį žurnalą, atitinkantį tam tikrus kriterijus, kurie atspindi patikimumą. Mokslinius žurnalus atrinkti ir patikrinti jų patikimumą galima autoritetinguose mokslo žurnalų registruose ar duomenų bazėse.

Nuo pasirinkto leidinio, kuriame publikuojamas straipsnis, priklauso publikacijos rūšis ir vertingumas. Publikacija laikoma referuojama ir/ar indeksuojama tarptautinėje mokslinėje duomenų bazėje, kai jos metaduomenys joje randami faktiškai. Norint pasirinkti tinkamą leidinį straipsniams publikuoti, reikia įvertinti leidėjo ir žurnalo patikimumą bei pripažinimą tarptautinėje erdvėje.

Pastaruoju metu atsiranda nemažai„grobuoniškų“ (angl. predatory) žurnalų ir leidėjų, kviečiančių publikuoti straipsnius atvirosios prieigos žurnaluose už nedidelį mokestį, nurodydami indeksavimą duomenų bazėse, turinčiose citavimo indeksą. Tačiau dažnu atveju gali būti, kad tai pseudožurnalai, kurie tikrovėje nėra referuojami nurodytose tarptautinėse duomenų bazėse, o jų citavimo indeksas – pseudoindeksas. Jų tikslas – gauti daugiau pajamų, neišlaikant aukštos kokybės reikalavimų publikavimui. List of unreliable publishers.

It is important to know the quality and evaluation criteria for scientific journals in order to publish articles.The criteria for evaluating the credibility of scientific journals include what should be published in the journal, what information should be verified, and what aspects should be considered.

Relevant: the peer-review and publication processes can take between half and two years.

Publications can be cross-referenced in international databases:

List of Lithuanian scientific periodicals with additional data (Vrublevskis Library of the Lithuanian Academy of Sciences)

Clarivate Analytics Master Journal List
Scopus database (for journal searches, citation information)
Open Access Scientific Journals Register (Refereed scientific journals selected according to quality criteria)
Open Access archive of full-text scientific refereed publications

Tools to help authors find publishable journals:

Sources:

  1. Tautkevičienė, G. (2010). Elektroniniai mokslo informacijos šaltiniai ir interaktyvios technologijos. Naudojimasis elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais (duomenų bazėmis) 2 modulis [interaktyvus]. Online access: http://www.lmba.lt/node/8178.
  2. Kaip rasti žurnalą moksliniam straipsniui publikuoti. Efektyvus elektroninių mokslo informacijos išteklių naudojimas: Nacionalinio projekto eMoDB.LT mkomoji medžiaga tyrėjams studentams [interaktyvus]. (2019). Accessed online: https://open.ktu.edu/mod/book/view.php?id=1211.