Multimedia Design

#suVIKOpavyko

Multimedia Design

Studijų krypties grupė: Menai

Studijų kryptis: Medijų menas

Valstybinis kodas: 6531PX011

Studijų forma ir trukmė: Nuolatinės studijos – 3 metai

Studijų programų specializacijos: Animacija; Audiovizualinio montažo režisūra.

I will learn:

 • praktiškai realizuoti paties ar kitų parengtų kūrybinių multimedijų projektą, dirbant tiek individualiai, tiek ir komandoje;
 • analizuoti bei vertinti medijų istorijas ir estetines formas;
 • vartoti užsienio kalbas profesinėje veikloje;
 • tikslingai taikyti techniką, technologijas ir saugos standartus medijų industrijoje;
 • atlikti tyrimą ir taikyti jo rezultatus;
 • sukurti multimedijos kūrinio koncepciją, planuoti ir organizuoti multimedijos projektą;
 • praktiškai įgyvendinti multimedijos kūrinio idėją panaudoti visi tekstai, vaizdo, garso elementai;
 • verslumo, rinkos ekonomikos žinių, išmanysiu profesinę etiką;
 • dirbti komandoje ir pristatyti savo komandos veiklos rezultatą;
 • savarankiškai gilinti savo žinias ir reflektuoti studijų procesą.

I will work in:

 • multimedijos dizaino specialistu reklamos srityje;
 • multimedijos dizaino specialistus kino, televizijos atžvilgiu;
 • multimedijos dizaino specialistas kompiuterinių žaidimų srityje;
 • medijų meno kūrėjų ir dalyvių kino festivaliuose bei konkursuose.
 • pagal individualią veiklą, verslo liudijimą ar sudarymo autorines sutartis.