Visit to Slovenia by lecturers from the Department of Business and Public Management

#suVIKOpavyko

2023 m. kovo 27–31 d. pagal „Erasmus+“ mobilumo programą Statybos fakulteto Verslo ir viešosios vadybos katedros lektoriai Jūratė Romeikienė ir Aurelijus Vaškys skaitė paskaitas Mariboro Profesinėje eismo ir transporto kolegijoje. Paskaitų tematika: Lietuvos transporto sistema, darnus miesto transportas, Europos Sąjungos transporto politika, Europos Sąjungos mobilumo paketas, Europos žaliasis kursas.

Vizito metu dalyvauta susitikimuose su Profesinės eismo ir transporto kolegijos direktoriumi Gregoru Rak, „Erasmus+“ koordinatore Živa Trstenjak, administracijos darbuotojais bei lektoriais, lankytasi kolegijos mokymosi patalpose ir laboratorijose.

Susitikimuose su Mariboro Profesinės eismo ir transporto kolegijos darbuotojais bei studentais buvo pristatyta Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, aptartas tarptautinis projektas BIP (Blended intensive programme. Green business), kuriame kartu dalyvauja Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos bei šios aukštosios mokyklos studentai, pasidalinta gerąja patirtimi. Mariboro kolegijos studentams pristatytos mūsų kolegijoje vykdomos studijų programos, taip pat aptartos „Erasmus+“ mainų programos galimybės dėstytojams bei studentams, diskutuota dėl studijų programų anglų kalba.

Šio vizito metu užmegzti ryšiai bei aptartos bendradarbiavimo galimybės su lektore iš Turkijos Elif Dila Imancer, irgi dalyvavusia susitikimuose pagal „Erasmus+“ programą.

J. Romeikienės nuotraukos