Workshop on "Collaborative online communities – how to organise student-centred learning(s) through them?"

#suVIKOpavyko

Lapkričio 11 d., penktadienį, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos komanda, įgyvendinant  „Erasmus +“ strateginės partnerystės projektą „Į problemų sprendimą nukreiptos internetinės bendradarbiavimo bendruomenės tvaraus miesto kontekste“ (“Challenge-Oriented Collaborative Online Communities in the Paradigm of Sustainable City (CityGo)”), Nr. 2021-1-LT01-KA220-HED-000023277, vedė nuotolinį seminarą-diskusiją„Bendradarbiavimo internetinės bendruomenės – kaip jų pagalba organizuoti studentus įtraukiantį mokymą(-si)?“

Karantinų laikotarpis labai aiškiai parodė, kad neužtenka vien mechaniškai perkelti mokymo(si) procesą į virtualią aplinką – tą visi greitai ir sėkmingai per pandemiją padarėme. Bet kaip išlaikyti studentus prie ekrano? Kaip juos įtraukti ir motyvuoti? Kaip organizuoti mišrų mokymąsi, tame tarpe ir Erasmus programos studentams?

VTDK kartu su savo užsienio partneriais iš Portugalijos, Čekijos, Graikijos, Vokietijos ir Lenkijos atsakymo ieško modelyje, kuris jau gana sėkmingai taikomas versle – bendradarbiavimo internetinėse bendruomenėse (collaborative online communities).

Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyriaus vadovė Ana Aleknavičienė, dėstytojai Vaiva Mickevičienė ir dr. Andrius Gulbinas pasidalino studentų ir dėstytojų įžvalgomis šios problematikos lauke, kurias identifikavo 6 šalių konsorciumas, o taip pat pristatė sprendimą, kuris šiuo metu yra testuojamas.