Energijos inžinerija

#suVIKOpavyko

Energijos inžinerija

Šios studijų programos priėmimas į pirmą kursą nevykdomas.

Informacija įstojusiems ankstesniais metais:

Studijų kryptis:  Energijos inžinerija
Valstybinis kodas: 6531EX020
Studijų formos ir trukmė: Ištęstinės studijos – 4 metai
Studijų programos specializacijos:
A. Elektros energetika
B. Šilumos energetika

Išmoksiu:

 • taikyti žinias analizuojant inžinerinius uždavinius ir juos spręsti parenkant tinkamus metodus, eksperimentinę bei gamybinę įrangą;
 • taikyti analitinius ir modeliavimo metodus sprendžiant energijos inžinerijos studijų krypties inžinerinius uždavinius;
 • atlikti inžineriniams uždaviniams spręsti reikiamus eksperimentus, apdoros jų rezultatus ir pateiks šių rezultatų praktines išvadas;
 • išmoksiu dirbti su įranga, naudojama energijos inžinerijos studijų kryptyje;
 • išmoksiu derinti teorines ir taikomąsias žinias sprendžiant inžinerines problemas;
 • išmoksiu taikyti inžinerinės veiklos organizavimo principus, darbo ir gaisrinės saugos reikalavimus;
 • suprasiu projektavimo metodikas ir gebėsiu jas taikyti;
 • inžinerinės veiklos lygmeniu išmanysiu pagrindinius projektų vykdymo ir valdymo aspektus.

Dirbsiu:

 • įvairiose elektros inžinerijos šakose;
 • elektros tinklų valdymo ir elektros tinklų rekonstrukcijos įmonėse;
 • elektros tinklų projektavimo ir eksploatavimo įmonėse;
 • atsinaujinančius energijos šaltinius eksploatuojančiose ir kuriančiose įmonėse;
 • įmonėse veikiančiuose šilumos ūkio sektoriuose.