Erasmus+ dėstymo mobilumo vizitas Ščecino universitete

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Erasmus+ dėstymo mobilumo vizitas Ščecino universitete

2023 m. laprkičio 13–17 d. Verslo ir viešosios vadybos katedros lektorės Jurgita Ginavičienė ir Aušra Špuraitė buvo išvykusios į Ščecino (Lenkija) universiteto Ekonomikos, finansų ir vadybos fakultetą pagal Erasmus+ dėstymo mobilumą programą.

Dėstytojos skaitė paskaitas Logistikos vadybos ir Logistikos inžinerijos studijų programų bakalauro ir magistrantūros pakopų studijų studentams.

Studentai buvo supažindinti su logistikos samprata, logistikos ir tiekimo grandinės dalyviais, aptarti šių sąvokų panašumai ir skirtumai. Remiantis praktiniais pavyzdžiais aptartos logistikos sudėtinės dalys, procesai ir veiklos. Atliekant praktines užduotis buvo analizuojama produkto tiekimo grandinė, kai pervežimas vykdomas panaudojant visas transporto rūšis. Studentams buvo pateiktas realios transporto įmonės pavyzdys, kaip panaudojant ABC sąnaudų apskaitos metodą galima būtų apskaičiuoti ir vertinti įmonės rodiklius. Šią ABC sąnaudų apskaitos metodiką magistrantūros studentai galės integruoti į savo tyrimus, rengiamus projektus bei baigiamuosius darbus. Taip pat buvo pateikta lyginamoji transporto ir saugojimo paslaugų sektoriaus rodiklių analizė vertinant Lietuvos ir Lenkijos rinkas, apžvelgiant jų poziciją Europos Sąjungos mastu. Paskaitų metu studentai dalyvavo žinių patikrinimuose naudodamiesi Kahoot ir Mentimeter programomis. Geriausieji buvo apdovanoti dovanomis iš Lietuvos.

Verslo ir viešosios vadybos katedros lektorės dalyvavo tarptautinės geografinių informacinių sistemų (GIS) dienos konferencijoje, kurioje susipažino su įvairių sričių žemėlapiais, atliko praktines užduotis, susijusias su programos taikymu transporto srityje.

Su Ščecino universiteto Ekonomikos, finansų ir vadybos fakulteto dėstytojais buvo aptartos tolimesnės bendradarbiavimo galimybės vykdyti dėstytojų ir studentų mainus, rengti bendras publikacijas ir dalyvauti tarptautinėse konferencijose. Daug dėmesio buvo skiriama Erasmus+ BIP intensyviai programai „Žaliasis verslas“ pristatyti bei programai aptarti. Taip pat Ščecino universiteto Ekonomikos, finansų ir vadybos fakulteto dėstytojai pristatė turimą Logistikos laboratoriją, kurioje skirtingų studijų pakopų studentai atlieka laboratorinius bei praktinius darbus.

Kolegijos Verslo ir viešosios vadybos katedros lektorės Jurgita Ginavičienė ir Aušra Špuraitė dėkoja Ščecino universiteto Transporto vadybos katedros ir Vadybos instituto vadovei PhD Agnieszkai Gozdek ir Logistikos katedros docentei PhD Justynai Myszak, padėjusioms sklandžiai organizuoti šį vizitą.