„Erasmus+“ dėstymo vizitas Legnicos Vitelono kolegijoje Lenkijoje

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

„Erasmus+“ dėstymo vizitas Legnicos Vitelono kolegijoje Lenkijoje

 

2023 m. spalio 16–20 d. Verslo ir viešosios vadybos katedros lektorė Irina Briuchoveckaja buvo išvykusi su „Erasmus+“ dėstymo vizitu į Legnicos Vitelono kolegiją Lenkijoje (Legnocos Collegium Witelona Uczelnia Panstwowa).

Dėstytoja skaitė paskaitas šios mokymo institucijos Technikos ir ekonomikos mokslų fakulteto II kurso studentams temomis: „Krovinių apimties pokyčiai atsižvelgiant į geopolitinius įvykius regione“ ir „Krovinių srautų valdymas tarp Lietuvos ir Lenkijos“. Paskaitose studentai buvo supažindinami su krovinių srautų diversifikacija, galimais naujais iššūkiais transporto infrastruktūrai bei infrastruktūros įtaka krovinių srautų pasiskirstymui ir judėjimui.

Vizito metu, spalio 19-20 dienomis, Irina Briuchoveckaja drauge su Technikos fakulteto dėstytojais Laimute Sladkevičiene ir Juliumi Gaidžiu dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Inovative Solutions in the Economy Transport, Logistics & Production 2023“. Konferencijoje  dėstytojai turėjo galimybę ne tik išklausyti įdomių bei aktualių pranešimų, bet ir užduoti klausimų surengtose diskusijose apie inovacijas transporte, darnų logistikos vystymą bei pramoninį skaitmenizavimą. Tarptautinės konferencijos dalyviai taip pat turėjo progą pamatyti Geležinkelių infrastruktūros tyrimų ir plėtros centro geležinkelio poligoną netoli Žmigrodo (Żmigród) ir važiuoti centrui priklausančiu traukiniu.