„Erasmus+“ dėstymo vizitas Stambulo Gelisimo universiteteTurkijoje

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

„Erasmus+“ dėstymo vizitas Stambulo Gelisimo universiteteTurkijoje

2023 m. spalio 9–13 d. Verslo ir viešosios vadybos katedros lektoriai Jurgita Ginavičienė ir Aurelijus Vaškys bei Statybos inžinerijos katedros lektorė Edita Kačinskienė buvo išvykę pagal „Erasmus+“ dėstymo mobilumo programą į Stambulo Gelisimo universitetą Turkijoje. Dėstytojai skaitė paskaitas šio universiteto Logistikos vadybos ir Aeronautikos inžinerijos studijų programų I ir II kurso nuolatinių studijų studentams šiomis temomis: „Logistikos įvadas“, „Muitinės veikla“, „Darbų saugos sistema Lietuvoje“.

Paskaitų metu studentai buvo supažindinami su logistikos samprata, logistikos ir tiekimo grandinės dalyviais, aptarti panašumai ir skirtumai tarp šių sąvokų. Remiantis praktiniais pavyzdžiais aptartos logistikos sudėtinės dalys, procesai ir veiklos. Taip pat buvo pristatyta muitinės procedūrų atsiradimo istorija, pateikti faktai, kaip laikui bėgant formavosi ir kito muitinės veikla, procesai ir procedūros, pateikti pervežimų pavyzdžiai, kai vežant krovinius integruojama muitinės veikla.

Paskaitoje apie darbų saugos sistemą Lietuvoje studentai buvo supažindinti su pagrindiniais saugos kriterijais, aptarti Lietuvos ir Turkijos saugos sistemos panašumai ir skirtumai.

Studentai dalyvavo žinių patikrinimuose „Kahoot“ programoje bei diskutavo aktualiomis temomis.

Su Stambulo Gelisimo universiteto Ekonomikos, administravimo ir socialinių mokslų fakulteto dėstytojais Asst. Prof. Dr. Biray Koçak, Asst. Prof. Dr. Festus Victor Bekun, Asst. Prof. Dr. Yusuf Gürcan Şahin bei Tarptautinių ryšių skyriaus darbuotojais Alisa Usubova bei Pinar Aleyna Doğan buvo aptartos tolimesnės bendradarbiavimo galimybės vykdant dėstytojų ir studentų mainus, rengiant bendras publikacijas bei dalyvaujant tarptautinėse konferencijose. Daug dėmesio buvo skiriama Erasmus+ BIP intensyvios programos „Žaliasis verslas“ pristatymui, programos aptarimui.