Erasmus+ mobilumo vizitas atveria naujas bendradarbiavimo galimybes

#suVIKOpavyko

Kovo 11 – 15 dienomis Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos (VTDK) Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyriaus projektų vadovas Andrėjus Račkovskis vyko mobilumo vizitui į  Erasmus+ partnerio instituciją, NHL Stenden taikomųjų mokslų universitetą (Stichting NHL Stenden Hogeschool), Nyderlanduose.

Bendras mobilumo tikslas buvo palengvinti tarptautinį akademinio ir neakademinio personalo bendradarbiavimą tarp dviejų aukštojo mokslo institucijų. Taip pat buvo siekiama skatinti inovatyvius mokymo ir mokymosi metodus, ypač mišriojo mokymo kontekste, taip keliant bendrą studijų kokybę partnerinėse institucijose.

Mobilumas suteikė didelę pridėtinę vertę abiejų dalyvaujančių institucijų modernizavimo ir internacionalizavimo strategijoms, kadangi skatino bendradarbiavimą ir novatorišką požiūrį į mišrųjį mokymą. Vykstant mainams, priimančioji partnerio institucija įgijo žinių apie įvairią pedagoginę praktiką, technologinę pažangą ir kultūrines perspektyvas, susijusias su mišriuoju mokymu Lietuvoje ir VTDK. Mobilumas taip pat sustiprino specialistų, siekiančių tobulinti inovatyvius mokymo metodus, tinklą ir prisidėjo prie jo plėtros, sukuriant ilgalaikius ryšius būsimiems bendradarbiavimo projektams ir dalijimosi žiniomis iniciatyvoms.

Nuo 2023 m. lapkričio Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija ir Stichting NHL Stenden Hogeschool kartu dalyvauja „Erasmus+“ bendradarbiavimo partnerystės projekte „Hibridinis mokymas: pedagogų įgalinimas ateičiai“ (angl. Hybrid Teaching: Empowering Educators for the Future), kurio tikslas yra suteikti akademiniam personalui žinias, įgūdžius ir kompetencijas, reikalingas mišriajam dalykų mokymui, bei institucionalizuoti įgytas žinias taikant mikrokredencialų sistemą.

Mikrokredencialai: didelį potencialą Europos aukštajam mokslui turintis mokymasis „mažais kąsneliais“

Akademinės bendruomenės salėse šurmuliuoja naujos rūšies valiuta – mikrokredencialai. Šiais mikrosertifikatais patvirtinamas mokymasis, įgytas per trumpas ir tikslines programas. Nors tradiciniai diplomai tebėra aukštojo mokslo pagrindas, mikrokredencialai tampa dinamiška jėga Europos Sąjungoje.

Kodėl kilo toks susidomėjimas?

Mikrokredencialais patvirtinami trumpalaikio mokymosi, pvz., trumpalaikių kursų ar mokymų, rezultatai. Tai lankstus ir kryptingas būdas padėti žmonėms įgyti žinių, įgūdžių ir kompetencijų, reikalingų asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui. Mikrokredencialų populiarėjimą skatina dvi pagrindinės tendencijos: mokymosi visą gyvenimą poreikis ir sparčiai besikeičianti darbo rinka.

Šiandien suaugusieji, norėdami išlikti paklausūs, turi nuolat tobulinti įgūdžius. Mikrokredencialai – tai lankstus ir tikslingas būdas tobulinti ar keisti kvalifikaciją, skirtas užimtiems specialistams ir siekiantiems karjeros pokyčių.

Darbdavių ieškomi įgūdžiai keičiasi beprecedenčiu greičiu. Mikrokredencialai leidžia švietimo įstaigoms geriau reaguoti į poreikius ir pagal tikslines programas suteikti paklausių įgūdžių rinkinius.

ES rekomendacija

Europos Komisija pripažįsta mikrokredencialų potencialą ir 2022 m. birželio 16 d. paskelbė rekomendaciją dėl Europos požiūrio į mikrokredencialus. Šiuo žingsniu siekiama racionalizuoti kūrimą, įgyvendinimą ir pripažinimą tarp institucijų, įmonių ir tarpvalstybiniu mastu. Siekiant užtikrinti, kad kiekvienas asmuo turėtų žinių, įgūdžių ir kompetencijų, reikalingų norint sėkmingai įsitvirtinti asmeniniame ir profesiniame gyvenime, labai svarbus vaidmuo tenka veiksmingai mokymosi visą gyvenimą kultūrai.

Ko tikėtis

Daugiau bendradarbiavimo. Galima tikėtis aktyvesnio švietimo įstaigų, įmonių ir pramonės ekspertų bendradarbiavimo kuriant darbo jėgos poreikius atitinkančius mikrokredencialus.

Technologinė integracija. Tikimasi, kad technologijos vaidins svarbų vaidmenį, o internetinės platformos palengvins mokymąsi, o skaitmeninių ženkliukų (angl. digital badges) sistemos užtikrins saugų mokymosi rezultatų patikrinimą.

Dėmesys kokybei. Tikimasi, kad tobulėjant mikrokredencialų sričiai, daug dėmesio bus skiriama kokybės užtikrinimo sistemoms, siekiant užtikrinti, kad šie skaitmeniniai ženkliukai būtų naudingi tiek besimokantiesiems, tiek darbdaviams.

Ateitis – daugiasluoksnė

Mikrokredencialais nesiekiama pakeisti tradicinių diplomų. Vietoj to, jie suteikia galimybę kaupti žinių, įgūdžių ir kompetencijų rinkinį, kuris būtų labiau pritaikytas individualiam mokymuisi. Tai yra geras ženklas Europos aukštojo mokslo ateičiai, nes jis taps lankstesnis, imlesnis ir prieinamesnis platesniam besimokančiųjų ratui.