Įvykdyti nacionaliniai projektai

#suVIKOpavyko

Geležinkelio transporto specialistų rengimo sektorinio praktinio mokymo centro plėtra

Projekto Nr. 09.1.2-CPVA-V-721-04-0003

Projekto vykdytojas Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2017-12-15

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2022-02-28

Projektas finansuojamas Europos Regioninės Plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.1.2-CPVA-V-721 „Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtra“.

Skiriamas finansavimas – 992 729,27 EUR

Geležinkelio transporto specialistų rengimo sektorinio praktinio mokymo centre praktinius įgūdžius lavina Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Profesinio mokymo skyriaus mokiniai, įmonių (pvz., AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir t.t.), susijusių su geležinkelio transporto veikla, darbuotojai. 

Projekto tikslas – pagerinti Geležinkelio transporto specialistų rengimo sektorinio praktinio mokymo centro praktinio mokymo paslaugų kokybę. Siekiant projekto tikslobuvo numatyta plėtoti geležinkelio transporto specialistų rengimo sektorinio praktinio mokymo centro infrastruktūrą.

Projekto įgyvendinimo metu VGTVPM buvo suremontuota dalis mokomojo pastato patalpų, įsigyti nauji mokomųjų kabinetų baldai, įgyta moderni traukinio mašinistų ir transporto logistikos specialistų praktinio mokymo įranga. Modernizuots patalpos ir įranga leis pagerinti praktinio mokymo paslaugų kokybę geležinkelio transporto specialistų rengimo sektoriniame praktinio mokymo centre, tokiu būdu plėtojant ruošiamų specialistų kvalifikacinius gebėjimus ir prisitaikymo darbo rinkoje galimybes bei suteikiant jiems konkurencinį pranašumą Lietuvos ir ES darbo rinkoje.

Įgyvendinus Projektą pasiekti šie rezultatai:

1. Mokomajame pastate Islandijos g. 3, Vilniuje, 244 kv. m. ploto patalpos suremontuotos ir pritaikytos praktinio mokymosi įrangos plėtrai įgyvendinti;

2. Ženkliai patobulinta traukinio mašinistų praktinio mokymo įranga, į esamą mokymo bazę integruojant papildomus įrangos komplektus;

3. Ženkliai patobulinta geležinkelio transporto logistikos specialistų praktinio mokymo įranga, į esamą mokymo bazę integruojant papildomus įrangos komplektus.

___________________________________________

Daugiau informacijos apie įrangą, įgytą projekto metu:

Naujiena VTDK – Lietuvoje analogų neturintys simuliatoriai (vtdko.lt)

VTDK absolventas išpildė vaikystės svajonę (video) (vtdko.lt)