Įvykdyti nacionaliniai projektai

#suVIKOpavyko

Kinetinės vėjo energijos surinkimas taikant pjezoelektrines medžiagas

ES

Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-03-0123

Projekto pavadinimas: „Kinetinės vėjo energijos surinkimas taikant pjezoelektrines medžiagas“
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2017-09-29
Projekto pabaiga – 2018-04-30
Skiriamas finansavimas – 2839,05 Eur

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Siekiant spręsti vienkartinių energijos šaltinių atliekų keliamą aplinkosauginę problemą, įprasti, mažos galios, energijos šaltiniai turi būti pakeisti alternatyviais energijos šaltiniais. Remiantis naujausias moksliniais tyrimais didžiausiu potencialu šioje srityje pasižymi energijos surinkimo įrenginiai paremti pjezoelektrinėmis medžiagomis.

Projekto tikslas – ištirti pjezoelektrinių medžiagų taikymo galimybės kinetinės energijos surinkimo sistemose.

Projekto metu studentas atliks kinetinės vėjo energijos surinkimo sistemos, paremtos pjezoelektrinėmis medžiagomis, teorinį tyrimą, pagamins kinetinės vėjo energijos surinkimo sistemos prototipą (maketą), atliks eksperimentinius tyrimus, siekiant nustatyti optimalius sistemos darbo režimus ir efektyvumą.
Įgyvendinus projektą, studentas įgis tarpdisciplininių aktualių mokslinių tyrimų vykdymo kompetenciją, gebės tyrimų rezultatus taikyti praktinėje veikloje.