Įvykdyti nacionaliniai projektai

#suVIKOpavyko

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos mokymo rūmų (Antakalnio g. 54, Vilnius) energetinio ūkio modernizavimas

Projekto Nr.: VP3-3.4-ŪM-03-V-04-034.

2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-03-V priemonė „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“.

Projekto pavadinimas: „VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR DIZAINO KOLEGIJOS MOKYMO RŪMŲ (ANTAKALNIO G. 54, VILNIUS) ENERGETINIO ŪKIO MODERNIZAVIMAS“.

Paramos sutartis pasirašyta 2010 m. liepos 30 d., sutarties Nr. S-VP3-3.4-ŪM-03-V-04-034

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2009 m. birželio mėn.
Projekto pabaiga – 2011 m. kovo 10 d.

Projekto išlaidų suma – 719.899,00 Lt,
Paramos suma – 719.899,00 Lt.

Projekto tikslas: sumažinti VTDK mokymo rūmų (Antakalnio g.54, Vilnius), energijos sąnaudas siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą bei pagerinti pastato energetines charakteristikas. Tam būtina nedelsiant įgyvendinti pirmąjį rekonstravimo darbų etapą – rekonstruoti išorės sienas jas apšiltinant (3986,07 kv.m.) ir apšiltinti perdangas, kurios ribojasi su išore (351,69 kv. m.).

Projekto rezultatai:
Įgyvendinus projektą per metus bus sutaupoma po 262 MWh (t.y. šilumos sutaupymai patalpų šildymui sieks apie 23,64%), pagerės žmonių darbo sąlygos ir teikiamų paslaugų kokybė, bus sukurtos sąlygos efektyvesniam įstaigos darbui, sumažės aplinkos tarša.
Projektas padės įgyvendinti minimalius energijos taupymo tikslus, sustabdys atitvarų irimą bei pagerins darbo sąlygas 1782 studentams ir 198 darbuotojams.