Įvykdyti nacionaliniai projektai

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos studijų infrastruktūros modernizavimas

2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto ,,Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-14-V priemonė ,,Kolegijų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra“
 Projekto pavadinimas: „VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR DIZAINO KOLEGIJOS STUDIJŲ INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS“
Projekto Nr.: VP3-2.2-ŠMM-14-V-01-007

Paramos sutartis pasirašyta  2010 m. gegužės 20 d., sutarties Nr. VP3-2.2-ŠMM-14-V-01-007

Projekto pradžia – 2010-01-05, projekto pabaiga – 2014-04-30
Paramos suma – 18 503 400 Lt.
Projekto tikslas: pertvarkyti ir modernizuoti VTDK studijų infrastruktūrą siekiant padidinti meno ir technologijos mokslų studijų sričių specialistų rengimo efektyvumą.
Projekto uždaviniai: 1) sukurti dailės ir audiovizualinio meno, elektros, mechanikos inžinerijos, vadybos ir verslo administravimo specialistų rengimo bazę (Olandų g.16, Vilnius); 2) sukurti transporto inžinerijos, statybos inžinerijos ir energetikos specialistų rengimo bazę (Tauro g.18 ir Antakalnio g.54, Vilnius);
3) modernizuoti kolegijos biblioteką (Antakalnio g.54, Olandų g.16, Tauro g.20/7, Vilnius)
Projekto rezultatai:
Įgyvendinus projektą bus rekonstruota 13852 kv.m. studijų paskirties patalpų:
1. Dizaino fakultete (DF) – 4528 kv.m. (Olandų g.16)
2. Technikos fakultete (TF) – 2988 kv.m. (Olandų g. 16)
3. Bendro naudojimo patalpos DF ir TF – 731,02 kv.m. (Olandų g.16)
4. Bibliotekos patalpos – 380 kv.m. (Olandų g.16)
5. Bendros paskirties patalpos DF ir TF – 4733,17 kv. (Olandų g.16)
6. Petro Vileišio geležinkelio transporto fakultete (GTF) – 422,54 kv.m. (Tauro g.18)
7. Bendrosios paskirties patalpos GTF – 69,27 kv.m. (Tauro g.18)
Įgyvendinus projektą bus įsigyta laboratorinė ir kita įranga:
1. 14 komplektų įrangos (reikalingos dailės ir audiovizualinio meno specialistams rengti) specializuotoms patalpoms Dizaino fakultetui (Olandų g.16).
2. 20 komplektų laboratorinės įrangos (reikalingos transporto inžinerijos ir mechanikos inžinerijos specialistams rengti) Technikos fakultetui (Olandų g.16).
3. 6 komplektus laboratorinės įrangos (reikalingos transporto inžinerijos specialistams rengti) Petro Vileišio geležinkelio transporto fakultetui (Tauro g.18).
4. 3 komplektus laboratorinės įrangos (reikalingos statybos inžinerijos ir energetikos inžinerijos specialistams rengti) Statybos fakultetui (Antakalnio g.54).
5. 1 komplektą įrangos Mediatekai su Media produkcijos akustine peržiūros sale bibliotekoje (Olandų g.16)
6. 1 komplektą (dokumentų identifikavimo apsaugos sistemos) įrangos bibliotekai (Olandų g.16).
7. 1 komplektą (dokumentų identifikavimo apsaugos sistemos) įrangos bibliotekai (Tauro g.20/7).
8. 2 komplektus (dokumentų identifikavimo apsaugos sistemos) įrangos bibliotekai (Antakalnio g.54).