Įvykdyti nacionaliniai projektai

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Asociacijos „Linava“ studentų praktikų organizavimo modelio sukūrimas keleivinio ir krovininio transporto sektoriuje

2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-01-K  priemonės „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“ „Asociacijos „Linava“ studentų praktikų organizavimo modelio sukūrimas keleivinio ir krovininio transporto sektoriuje“.

Projekto pavadinimas:  „Asociacijos „Linava“ studentų praktikų organizavimo modelio sukūrimas keleivinio ir krovininio transporto sektoriuje“
Projekto Nr.: VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-007
Projekto trukmė – 24 mėnesiai (2010-04 iki 2012-04)
Projekto paramos suma – 720479,00Lt

Projekto vykdytojas – Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“
Projektas įgyvendinamas kartu su šiais partneriais: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, AB „Autrolis“, UAB „Autoverslas“, UAB „Vilniaus dobilas“, SĮ „Susiekimo paslaugos“

Šio projekto tikslas – naujo inovatyvaus studentų praktikų organizavimo modelio sukūrimas keleivinio ir krovininio transporto sektoriuje. Įgyvendinant šį tikslą bus sukurta ir įdiegta IT sistema, kuri leis studentams atlikti praktiką, atsižvelgiant į jų profesinius interesus, pagerės studento praktikos kokybė, studentas bus labiau suinteresuotas sėkmingu praktikos atlikimu. Inovatyvių mokymo metodų diegimas ir taikymas praktikos atlikimo metu prisidės tiek prie kokybės, tiek prie efektyvumo gerinimo. Nauji inovatyvūs metodai leis labiau orientuotis į individualius studento poreikius, skatins aktyviau dalyvauti praktikoje.