Įvykdyti nacionaliniai projektai

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos infrastruktūros aukštosiose mokyklose plėtotė

2007–2013 m. sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-07-V priemonę „Profesinio orientavimo sistemos infrastruktūros plėtra“ projektas „Ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos infrastruktūros aukštosiose mokyklose plėtotė“.

Projekto Nr. VP3-2.2-ŠMM-07-V-01-002
Projekto trukmė – 32 mėnesiai (2011 m. sausis – 2013 m. rugsėjis)
Projekto paramos suma – 5  882 352, 94 Lt

Projekto vykdytojas – Vilniaus universitetas
 
Projekto tikslas – sukurti karjeros stebėsenos infrastruktūrą bei išplėsti ir modernizuoti karjeros valdymo paslaugų teikimo materialinę bazę aukštosiose mokyklose.
 
Projekto partneriai – aukštosios mokyklos (10 universitetų, 15 kolegijų):
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, Alytaus kolegija, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, V. A Graičiūno aukštoji vadybos mokykla, Kauno kolegija, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Kauno technologijos universitetas, Klaipėdos valstybinė kolegija, Klaipėdos universitetas, Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Lietuvos Žemės ūkio universitetas, Marijampolės kolegija, Mykolo Romerio universitetas, Panevėžio kolegija, VšĮ Socialinių mokslų kolegija, Šiaulių kolegija, Šiaulių universitetas, VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegija, Utenos kolegija, Vilniaus kolegija, VšĮ Vilniaus kooperacijos kolegija, Vilniaus pedagoginis universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Žemaitijos kolegija.