Įvykdyti tarptautiniai projektai

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

ADD ON SKILLS: „Erasmus+“ projektas jaunųjų inžinierių įgūdžių ugdymui

Kolegijos Statybos fakultete, pasirašius partnerystės sutartį, nuo 2021 m. birželio mėn. įgyvendinamas „Erasmus+“ projektas „Išplėstinis modernių pastatų skaitmeninio projektavimo kursas, plėtojantis jaunųjų inžinierių įgūdžius“ (ADD_ON_SKILLS) Nr.2020-1-PL01-KA226-HE-095244: bus rengiami mokymo moduliai ir medžiaga knygai, formuojami dalykų aprašai ir bendrieji reikalavimai dalykų programoms, organizuojami projekto vykdytojų ir koordinatorių susitikimai, dėstytojų mokymo savaitės renginiai Ispanijoje, studentų vasaros mokykla Lenkijoje, 3 renginiai Lenkijoje ir Lietuvoje ir kt.

Projekto vykdytojas – Balstogės technologijos universitetas (Lenkijos Respublika)

Projekto partneriai:
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (Lietuvos Respublika);
Kordobos universitetas (Ispanijos Karalystė);
Florencijos universitetas (Italijos Respublika);
Rėzeknės technologijų akademija (Latvijos Respublika);
Lenkijos statybos inžinierių ir technikų asociacijos Balstogės padalinys (Lenkijos Respublika).

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-06-01 – 2023-05-31
Bendra projekto dotacija: 261 018,00 eurų
 
Kadangi tiek statybos sektorius, tiek ir šiuolaikinės studijos nuolat susiduria su įvairiais iššūkiais, kaip nuotolinis darbas ir jo organizavimo specifika bei skaitmeninimas, darbas tarptautinėje aplinkoje ir kt., įgyvendinant projekto veiklas siekiama ugdyti būtinas naujas kompetencijas ir įgūdžius tiek dėstytojams, tiek būsimiems statybos inžinieriams. Numatoma sukurti inovatyvų mišraus mobilumo kurso mokymosi modulį, kad prireikus visą kursą būtų galima perteikti studentams nuotoliniu būdu (pvz., numatoma parengti ne mažiau kaip 4 elektronines laboratorijas, suteikiant nuotolinę prieigą prie įrangos arba leidžiant imituoti sistemų veikimą, priklausomai nuo išorinių kintamųjų).
 

Projekto metu parengta medžiaga, sudarytos mokymo programos bei numatyti mokymo metodai bus išbandyti dviejose studentų grupėse, dirbčiančiose tarptautinėse ir tarpdisciplininėse komandose.

Projekto metu parengtas modulis bus įtrauktas į aukštųjų mokyklų, projekto vykdytojo ir partnerių, studijų programas ir siūlomas kaip laisvai pasirenkamasis dalykas (4 ECTS) arba (ir) kaip kursas, skirtas jaunų inžinierių kvalifikacijai kelti.

Projekto metu sukurti intelektiniai produktai bus pristatyti ir nemokamai prieinami projekto ADD_ON_SKILLS tinklalapyje (https://addonskills.pb.edu.pl/).

Projekto naujienos