Įvykdyti tarptautiniai projektai

#suVIKOpavyko

BRIDGEHEAD

 

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija dalyvauja „Erasmus+“ strateginės partnerystės projekte „Tilto tarp profesinio švietimo ir įsidarbinimo statybos srityje tiesimas jaunimui su girdėjimo negalia“ („Building a Bridge from Vocational Education to Employment in Construction Sector for youth with Hearing disability“) BRIDGEHEAD Nr.2016-1-TR01-KA202-034238.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016-11-01 – 2018-10-31.

Pagrindinis projekto siekis – prisidėti prie geresnės jaunuolių su klausos negalia integracijos visuomenėje ir darbo rinkoje, sukuriant ir pritaikant profesinio rengimo programas (ir metodinę medžiagą) kurtiesiems ar neprigirdintiesiems bei juos įdarbinant statybos sektoriaus įmonėse.

Projekto eiga: ataskaitos apie jaunuolių su klausos negalia studijas profesinio rengimo mokyklose bei įsidarbinamumą rengimas; profesinio rengimo programos ir metodinės medžiagos jauniems žmonėms su klausos negalia sudarymas; rekomendacijų gidui dėl bendradarbiavimo tarp darbuotojų ir darbdavių formavimas; rekomendacijų profesinio mokymo programai jaunų žmonių su klausos negalia įsidarbinamumui didinti rengimas; pasiūlymų dėl projekte parengtos programos išplėstinio kurso rengimo ir įgyvendinimo teikimas; programos testavimo rezultatų valorizacija ir konsultacijos dėl jos teikimo; projekto partnerių susitikimai Turkijoje, Jungtinėje karalystėje, Lietuvoje ir Portugalijoje tarpiniams projekto rezultatams aptarti, baigiamasis renginys Turkijoje; internetinio puslapio kūrimas, kt.

Projektą įgyvendina 4 aukštosios mokyklos:

Anadolu universitetas, Turkijos Respublika – projekto vykdytojas;

Liverpulio John Moores universitetas, Jungtinė Karalystė – projekto partneris;

Do Minho universitetas, Portugalijos Respublika – projekto partneris;

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija,

Lietuvos Respublika – projekto partneris.

ir socialiniai partneriai:

TAV Tepe Akfen Investment Construction and Operations Co, Turkija

Erbil Project consulting engineering Co. Inc., Turkija

Ahenk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Eskişehir, Turkija.

Projekto naujienos