Įvykdyti tarptautiniai projektai

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

DGT4SCS – „Aplinką tausojančios darbo kultūros mokymo – statybos sektoriaus specialistams – plėtojimas“

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija dalyvauja „Erasmus+“ strateginės partnerystės projekte „Aplinką tausojančios darbo kultūros mokymo – statybos sektoriaus specialistams – plėtojimas“ (Development of environmentally-friendly (green) training for specialists in the construction sector“ (DGT4SCS)), Nr. 2019-1-LT01-KA202-060695

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-10-01—2022-01-31

Projektą įgyvendina:

 • Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras (Lietuvos Respublika) – projekto koordinatorius;
 • Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (Lietuvos Respublika);
 • Lietuvos statybininkų asociacija (Lietuvos Respublika);
 • Daugavpils Būvniecības tehnikums (Latvijos Respublika);
 • Latvijas Buvnieku Asociacija (Latvijos Respublika);
 • Järvamaa Kutsehariduskeskus (Estijos Respublika);
 • Inercia Digital SL (Ispanijos Karalystė).

Projekto tikslas – Plėtoti ir įtvirtinti aplinkai nekenksmingą (žaliąją) darbo kultūrą statybos sektoriuje, kartu padidinant trūkstamos kvalifikuotos darbo jėgos tiekimą statybų sektoriui bei sukuriant galimybę „žaliaisiais“ įgūdžiais patobulinti jau dirbančių statybos sektoriaus specialistų kvalifikaciją.

Projekto metu bus sukurti šie intelektiniai produktai:

1. Statybos sektoriaus specialistų ruošimo gairių (rekomendacijų rinkinys nacionaliniam, regiono ir miesto lygmenims) parengimas. Tikslinė grupė – mokytojai, mokymų vadovai, tyrėjai; Paskirtis – ilgalaikėje perspektyvoje įmonės bus suinteresuotos samdyti ekologiškos statybos specialistus, kad jų atliekami darbai garantuotų nulinį ar kuo mažesnį neigiamą poveikį aplinkai bei taupymą statybų įmonės biudžete, taigi šios gairės, kaip rekomendacijų visuma, taps pagrindu geresnei paklausių statybų sektoriaus specialistų rengimo kokybei atsirasti.

2. Statybos sektoriaus specialistus ruošiančių mokytojų mokymo instrumentų parengimas. Tikslinė grupė – mokytojai, mokymų vadovai, tyrėjai; Paskirtis – sukurti mokytojams mokyti skirtą instrumentų rinkinį,padėsiantį jiems tikslingai keisti/tobulinti mokymo programų turinį, mokymo taktiką bei metodiką.

3. Statybos sektoriaus specialistų mokymo instrumentų parengimas. Tikslinė grupė – pirminio ir tęstinio mokymo mokiniai. Paskirtis – sukurti naujos kokybės statybos sektoriaus specialistams ruošti tinkamą mokymo turinį, siekiant, kad darbo rinkoje ilgainiui imtų dominuoti gamtą tausojančią darbo kultūrą demonstruojantys ir populiarinantys statybos sektoriaus specialistai.

Numatomi projekto rezultatai:

 • Statybos sektoriaus specialistų tvarumo mokymo gairės;
 • Anglų kalba parengtos statybos sektoriaus specialistų ruošimo gairės (1 vnt.);
 • Lietuvių, latvių, estų ir ispanų kalbomis parengtas statybos sektoriaus specislistus ruošiančių mokytojų mokymo instrumentų rinkinys (viso – 4 vnt.);
 • Lietuvių, latvių, estų ir ispanų kalbomis parengtas statybos sektoriaus specialistų mokymo instrumentų rinkinys (viso – 4 vnt.);
 • ne mažiau 14 apmokytų mokytojų/dėstytojų;
 • ne mažiau 120 apmokytų mokinių/studentų;
 • aplinką tausojančios darbo kultūros sklaidos kampanija (4 apskritojo stalo diskusijos, 1 baigiamoji konferencija).