Įvykdyti tarptautiniai projektai

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

ENtTRANCE

 

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija dalyvauja „Erasmus+“ strateginės partnerystės projekte „Įtraukūs tyrimai, siejantys visuomenę su aukštuoju mokslu“ (“ENgaged ReseArch coNnecting Community with higher Education (ENtRANCE)”), Nr. 2017-1-BE02-KA203-034736

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-12-31 – 2020-06-29.

Projektą įgyvendina 5 aukštosios mokyklos:

 1. Vrije Universiteit Brussel (VUB), Belgijos Karalystė – projekto koordinatorius;
 2. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (VTDK), Lietuvos Respublika;
 3. Instituto Politécnico da Maia (ISMAI), Portugalijos Respublika;
 4. Lahti University of Applied Sciences (Lahti UAS), Suomijos Respublika;
 5. Wageningen University (WU), Nyderlandų Karalystė.

Projekto tikslas – stiprinti aukštųjų mokyklų socialinę atsakomybę ir visuomenės įtrauktį, teikiant paramą vietinėms bendruomenėms per mokslinius tyrimus. Šie įtraukūs tyrimai padidins tiek studentų, tiek personalo (dėstytojų ir tyrėjų) kompetenciją, prisidės prie žinių perdavimo, o aukštosios mokyklos, formuodamos savo tyrimų prioritetus, labiau atsižvelgs į problemas, su kuriomis susiduria pilietinės visuomenės organizacijos (PVO). Tokiu būdu moksliniai tyrimai ir studijos prisidės prie vietos bendruomenių problemų sprendimo.

Projekto uždaviniai:

 1. Patobulinti aukštojo mokslo studentų (ir darbuotojų kompetencijas sprendžiant realias pilietinės visuomenės problemas.
 2. Sustiprinti PVO įsitraukimą vykdant visuomenės poreikiais grįstus tyrimus, įtraukti tokio pobūdžio tyrimų tematiką į aukštųjų mokyklų planus.
 3. Mokslinių tyrimų rezultatus integruoti į vietos bendruomenių veiksmus, tokiu būdu siekiant žinių perdavimo
 4. Sukurti ir įvertinti lankstų ir daugiadisciplininį mokymosi metodą, kuris galėtų tapti veiksmingu aukštųjų mokyklų ir pilietinės visuomenės partnerystės pagrindu Skleisti informaciją apie gerąją patirtį ir sėkmės faktorius, susijusius su sėkmingu visuomenės įtraukimu ir edukacinėmis strategijomis.

Projekto metu bus vykdomos šios veiklos:

 • atlikta mokslo dirbtuvių poveikio studija (vedantysis partneris – VUB, Belgija)
 • atlikta pilietinių visuomenės organizacijų poreikio studija (vedantysis partneris – VTDK, Lietuva)
 • bus sukurta mokymo programa, kuri padėtų proceso dalyviams sklandžiau vykdyti bendruomeninius tyrimus, ypatingą dėmesį skiriant bendradarbiavimui su pilietinės visuomenės organizacijomis ir piliečiais bei tarpdisciplininių darbo grupių kūrimui (vedantysis partneris – WU, Nyderlandai).
 • 2019 m. bus vykdomi bandomieji mokslo dirbtuvių projektai; įgyvendintų projektų pagrindų bus parengtos atvejų studijos nacionaline kalba ir trumpas projektų aprašymas anglų kalba (vedantysis partneris – ISMAI, Portugalija).
 • apibendrinant projekto įžvalgas ir rezultatus bus parengta knyga su rekomendacijomis (vedantysis partneris – LAHTI, Suomija).

Projekto naujienos:

Projekto naujienos