Įvykdyti tarptautiniai projektai

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Geležinkelio transporto profesinių kompetencijų tobulinimas ES šalyse

Projekto “Geležinkelio transporto profesinių kompetencijų tobulinimas ES šalyse” („Railway transport professional competencies improvement in EU countries“) įgyvendinimas

ERASMUS+ programos projekte “Geležinkelio transporto profesinių kompetencijų tobulinimas ES šalyse” (Projekto Nr. 2019-1-LT01-KA102-060335), kurio trukmė 36 mėn., dalyvavo 17 Profesinio mokymo skyriaus mokinių. Jie atliko mokomąją praktiką Vokietijos Respublikos įmonėse, kurių veikla susijusi su geležinkelio transporto valdymu ir aptarnavimu.

Profesijos mokiniai tobulino savo profesines, dalykines, skaitmenines ir bendrąsias kompetencijas. Praktikos metu susipažino su naujovėmis geležinkelio transporto skaitmeninių technologijų, saugumo, komunikacijų, klientų aptarnavimo ir traukinio valdymo srityse. Mokiniai gilino žinias pasirinktoje profesinėje srityje, išsiaiškino karjeros galimybes užsienio šalyse. Kai kurie mokiniai gavo pasiūlymus pasilikti ir tęsti darbinę veiklą įmonėje.

Dalyvavimas projekte mokinius motyvavo gilintis į pasirinktą profesiją, išmokė būti savarankiškesniais.