Įvykdyti tarptautiniai projektai

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

„Į problemų sprendimą nukreiptos internetinės bendradarbiavimo bendruomenės tvaraus miesto kontekste“

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija dalyvauja „Erasmus+“ strateginės partnerystės projekte Į problemų sprendimą nukreiptos internetinės bendradarbiavimo bendruomenės tvaraus miesto kontekste (“Challenge-Oriented Collaborative Online Communities in the Paradigm of Sustainable City (CityGo)”), Nr. 2021-1-LT01-KA220-HED-000023277.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022-01-01 – 2023-08-31

Projektą įgyvendina 6 aukštosios mokyklos:

 1. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (VTDK), Lietuvos Respublika – projekto koordinatorius;
 2. Maieutica Cooperativa de Ensino Superior CRL (ISMAI), Portugalijos Respublika;
 3. Univerzita Pardubice (UPCE), Čekijos Respublika;
 4. Panepistimio Patron (UPATRAS), Graikijos Respublika;
 5. Europa-Universitat Flensburg (EUF), Vokietijos Federacinė Respublika;
 6. Politechnika Bialostocka (BUT), Lenkijos Respublika.

Projekto tikslas – sukurti metodiką ir medžiagą, kuri įgalintų aukštąsias mokyklas vykdyti kokybišką ir įtraukų problemomis grįstą mokymąsi skaitmeninėje aplinkoje.

Projekto uždaviniai:

 1. Tobulinti aukštųjų mokyklų dėstytojų kompetenciją kuriant patrauklią ir efektyvią skaitmeninę mokymosi aplinką;
 2. Tobulinti aukštųjų mokyklų studentų kompetencijas efektyviai mokytis tarptautinėse internetinėse bendruomenėse, sprendžiančiose realias problemas;
 3. Sukurti atviros prieigos turinio biblioteką tvaraus miesto srities moduliams, kurie galėtų padėti pagrindą efektyviai aukštųjų mokyklų partnerystei programos „Erasmus+“ mišraus mobilumo srityje;
 4. Apibendrinti išvadas ir gerąją praktiką, dalytis sėkmės veiksniais ir iššūkiais, kylančiais įtraukiant skaitmeninį problemomis grįstą mokymą(si) įvairiuose kultūriniuose ir instituciniuose kontekstuose.

Projekto metu bus vykdomos šios veiklos:

 • Veiksmingų, į iššūkius orientuotų internetinių bendruomenių kūrimo procedūros ir strategijos (taisyklės bendruomenės fasilitatoriui ir dalyvių politika).
 • Bus sukurta atviros prieigos skaitmeninio turinio biblioteka „Sustainable City“, kurią sudarys mažiausiai 6 moduliai ir kuri padės tvirtą pagrindą kokybiškam „Erasmus+“ mišriam mobilumui.
 • Bus parengtos gairės aukštojo mokslo įstaigoms dėl bendradarbiavimo internetinių bendruomenių kūrimo.
 • Ne mažiau kaip 30 dėstytojų 6 aukštosiose mokyklose (LT, DE, GR, CZ, PT, PL) tobulins savo kompetenciją koordinuojant į iššūkius orientuotų bendradarbiavimo bendruomenių skaitmeninėje aplinkoje darbą.
 • Ne mažiau kaip 180 studentų (įskaitant ir užsienio studentus) iš 6 aukštųjų mokyklų (LT, DE, PL, CZ, PT, GR) tobulins savo kompetenciją dirbant su tarpdisciplininiais realaus pasaulio iššūkiais bendradarbiavimo internetinių bendruomenių aplinkoje.
 • Internetiniuose seminaruose / dirbtuvėse (per viešinimo renginius) dalyvaus mažiausiai 360 asmenų (ne iš konsorciumo institucijų).