Vykdomi projektai

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

SIMOnS: studentų skaitmeninių įgūdžių tobulinimas ir stebėsena

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija dalyvauja „Erasmus+“ bendradarbiavimo partnerystės projekte „SIMOnS: Students Improvement and Monitoring of ONline Skills“ (,,SIMOnS: studentų skaitmeninių įgūdžių tobulinimas ir stebėsena“), Nr. 2023-1-PT01-KA220-HED-000160187.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023-09-01–2025-10-31

Projektą įgyvendina 5 partneriai:

  1. Maia universitetas
  2. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
  3. Patras universitetas
  4. Vanvitelli universitetas
  5. Rytų Suomijos universitetas

SIMOnS projekto tikslas remti ir ugdyti aukštųjų mokyklų studentų skaitmeninį raštingumą pateikiant patrauklią ir novatorišką mokymosi ir vertinimo mobiliąją priemonę. Įgyvendinant šį projektą bus stiprinamas skaitmeninis švietimas aukštosiose mokyklose ir siekiama trijų pagrindinių tikslų, kurių kiekvienas suderintas su projekto prioritetais.

Tikslas (O1):

SIMOnS projektu siekiama ugdyti aukštųjų mokyklų studentų skaitmeninius gebėjimus kritiškai ir kūrybiškai naudotis technologijomis ir skaitmenine žiniasklaida, kad jie galėtų aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime. Šis tikslas atitinka pasirinktą svarbiausią prioritetą apie ,,bendrąsias vertybes, pilietinį įsitraukimą ir dalyvavimą”, nes daugiausia dėmesio skiriama pagrindinių XXI a. įgūdžių, būtinų aktyviam pilietiškumui ir etikai mokytis visą gyvenimą, ugdymui. Siekiant šio tikslo, projekto metu bus sukurta patraukli mobilioji programėlė, kuri suteiks mokiniams galimybę apmąstyti ir tobulinti savo įgūdžius. Šis interaktyvus mokymosi turinys didins mokinių informuotumą, skatins sąmoningą ir kritišką įsitraukimą į skaitmeninę žiniasklaidą.

Tikslas (O2):

SIMOnS projektas taip pat orientuotas į aukštųjų mokyklų studentų skaitmeninio ir medijų raštingumo lygio vertinimą bei kvalifikacijos kėlimo galimybių suteikimą. Šis tikslas susijęs su prioritetu ,,Skaitmeninės transformacijos problemos sprendimas ugdant skaitmeninį pasirengimą, atsparumą ir gebėjimus”, nes siekiama sumažinti studentų skaitmeninių įgūdžių atotrūkį sprendžiant lyčių lygybės ir nepakankamai atstovaujamų grupių įtraukties iššūkius. Pasitelkus Europos skaitmeninių įgūdžių sistemą ,,DigComp 2.2″ ir sukūrus mobiliąją programėlę kaip vertinimo priemonę,  studentai galės įvertinti savo žinias ir numatyti, kaip tobulinti įgūdžius; taip pat dėstytojai gaus naudingos informacijos, kad galėtų parengti skaitmeninio švietimo strategijas. Taigi, projektu siekiama padidinti aukštojo mokslo institucijų galimybes ir pasirengimą greitai reaguoti į studentų poreikius, susijusius su skaitmeninio ir medijų raštingumo lygiu.

Tikslas (O3): 

Trečias SIMOnS projekto tikslas palengvinti lankstų, nuolatinį ir savarankišką mokinių skaitmeninių įgūdžių tobulinimą, kad mokinių žinios atitiktų darbo rinkos ir visuomenės gyvenimo poreikius. Šis tikslas susijęs su aukštojo mokslo prioritetu ,,Naujoviškų mokymosi ir mokymo praktikų skatinimas”, nes bus sukurta nauja mobilioji priemonė savarankiškoms studijoms, padedančioms studentams spręsti šiuolaikinius skaitmeninės žiniasklaidos iššūkius. SIMOnS programėle norime suteikti studentams informacijos  apie jų raštingumo lygį, kartu siūlydami interaktyvų mokymosi turinį siekiantiems tobulėti ir mokytis visą gyvenimą.

 

Projekto rezultatai: projekto metu bus kuriama interaktyvi mobilioji programėlė, atsižvelgiant į studentų skaitmeninio raštingumo lygį, suteikiant unikalią galimybę aukštojo mokslo studentams ugdyti ir tobulinti skaitmeninius įgūdžius pagal ,,DigComp 2.2″ sistemą. Programėlė suteiks studentams priemonių ir žinių skaitmeniniams įgūdžiams ugdyti, taip padės mažinti skaitmeninių įgūdžių atotrūkį.

Projekto naujienos