Įvykdyti tarptautiniai projektai

#suVIKOpavyko

Horizon 2020

EnRRICH

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija dalyvauja Europos komisijos finansuojamos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ projekte „ Atsakingų tyrimų ir inovacijų stiprinimas aukštajame moksle per studijų programas” („EnRRICH – Enhancing Responsible Research and Innovation through Curricula in Higher Education“, H2020-SEAC-2-2014, sutarties Nr. 665759).

Projekto įgyvendinimo laikotarpis : 2015 07 01 – 2018 03 30

Projekto konsorciumas:

 1. Vrije Universiteit Brussel (Belgijos Karalystė) – projekto koordinatorius,
 2. The Queen’s University of Belfast (Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė),
 3. University College Cork (Airija),
 4. Università degli Studi di Sassari (Italijos Respublika),
 5. Wissenschaftsladen Bonn (Vokietijos Federacinė Respublika),
 6. Dublin Institute of Technology(Airija),
 7. Corvinus University of Budapest (Vengrija),
 8. University of Vechta (Vokietijos Federacinė Respublika),
 9. Wageningen University (Nyderlandų Karalytsė),
 10. Fundació Privada Institut de Recerca de la Sida-Caixa (Ispanijos Karalystė),
 11. Université de Lyon (Prancūzijos Respublika),
 12. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (Lietuvos Respublika)

Projekto metu numatoma patobulinti studentų ir aukštųjų mokyklų darbuotojų gebėjimus kurti žinias ir formuoti įgūdžius bei nuostatas, padėsiančias įtvirtinti atsakingus tyrimus ir inovacijas studijų programose. Atsakingi tyrimai ir inovacijos yra dinaminis, iteracinis procesas, kurio dėka visos suinteresutos šalys, įsitraukusios į tyrimų ir inovacijų vykdymą (tyrėjai, sprendimų priėmėjai, gamybos atstovai, piliečiai, švietimo sektoriaus atstovai) dalinasi atsakomybe dėl tyrimų ir inovacijų rezultatų.

EnRRICH projektas atliepia visuomenės tyrimų poreikį, įvardintą pilietinės visuomenės organizacijų – projekto metu bus identifikuojama, plėtojama, pilotuojama ir skleidžiama geroji praktika, siekiant įdiegti atsakingus tyrimus ir inovacijas į studijų programas įvairiose Europos šalyse.

Dalijantis patirtimi ir inicijuojant diskusijas instituciniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis konsorciumo rėmuose ir už jo ribų, EnRRICH projektas padidins suinteresuotojų šalių informuotumą ir pagerins politinį kontekstą, ko dėka bus parengti labiau atsakingi ir į pilietinės visuomenės poreikius reaguojantys specialistai bei tyrėjai. Projekto metu dėmesio centre bus bendradarbiavimas vykdant tyrimus, siekiant įgalinti studentus įgyti įvairių įgūdžių, žinių ir patirties, kurie yra reikalingi žinių ekonomikos ir žinių visuomenės plėtrai.