Įvykdyti tarptautiniai projektai

#suVIKOpavyko

Improving Identity and Well-being in Communities by the Means of Arts (Nordplus programa)

Improving Identity and Well-being in Communities by the Means of Arts

NPAD-2014/10277 
Projekto trukmė: nuo 2014-08-01 iki 2016-12-31

Koordinuoja Centrinės Ostrobonijos suaugusiųjų švietimo liaudies aukštoji mokykla
Partneriai:
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
Follo liaudies aukštoji mokykla, Norvegija
Solheimar specialiųjų poreikių švietimo centras, Islandija
Atskirties fondas, Norvegija

Projekto tikslas yra ieškoti atsakymų kaip meno priemonėmis pagerinti identiteto suvokimą ir gerovės pojūtį bendruomenėse. Pirmame projekto etape bus koncentruojamasi į pedagogines problemas: kaip sukurti mokymo metodus, pabrėžiančius bendruomeniškumo jausmą ir skatinančius aktyvų pilietiškumą kaip individo atsakomybę bendruomenei. Vėliau pagrindinis dėmesys bus kreipiamas į suaugusius besimokančiuosius atviruose kiekvienos dalyvaujančios šalies bendruomenių renginiuose.