Europos įmonių tinklo atstovų susitikime – VTDK atstovo įžvalgos apie tvaraus verslo modelio kūrimą

#suVIKOpavyko

2023 m. balandžio 26-28 dienomis Vilniuje, Prekybos pramonės ir amatų rūmuose, vyko Europos įmonių tinklo (angl. Enterprise Europe Network (EEN)) kultūros ir kūrybinių industrijų sektorinės grupės susitikimas.

Šioje grupėje – daugiau kaip 80 įvairių tarptautinių verslo paramos organizacijų atstovų (beveik trečdalis jų iš Italijos, Portugalijos, Ispanijos, Čekijos, Latvijos, Lenkijos, Vengrijos, Prancūzijos, Graikijos, Škotijos, Vokietijos, JK), kurie susitinka tam, kad pasidalintų savo sukurtomis geriausiomis patirtimis, mokintųsi vieni iš kitų ir padėtų mažoms ir vidutinėms įmonėms tapti inovatyvesnėmis bei tvaresnėmis.

Intensyvioje renginio programoje dalyvavo ir Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos projekto specialistas, EIT Climate-KIC EIT HEI iniciatyvos projekto Nr. 220194 “Innovation Laboratories for Climate Actions – ILCA” (“Inovacijų laboratorijos klimato veiksmams – ILCA”) vadovas Andrėjus Račkovskis, kuris grupės susitikimo dalyviams pristatė parengtą pranešimą apie tvaraus verslo modelio kūrimą.

Pranešime A. Račkovskis atkreipė dėmesį į integruotos ekosistemos, skirtos sisteminėms inovacijoms, verslumui ir tvariam konkurencingumui, kūrimo poreikį siekiant ilgalaikio poveikio neutralizuoto anglies dioksido kiekio, skaitmeninės, žiedinės ir įtraukios visuomenės kūrimui.

Nuotraukų autorė E. Matusevičiūtė.