Fotografijos technologija

#suVIKOpavyko

Fotografijos technologija

Studijų krypties grupė: Menai 

Studijų kryptis: Medijų menas

Valstybinis kodas: 6531PX010

Studijų forma ir trukmė: Nuolatinės studijos – 3 metai

Išmoksiu:

 • įvairių epochų ir šiuolaikinį kultūros kontekstą;
 • vertinti fotografijos verslo aplinkybes bei tendencijas;
 • ir suprasiu teisinę veiklos sistemą ir fotografijos vadybos principus, gebėsiu juos taikyti realizuodamas kūrybinius ir profesinius projektus;
 • tikslingai rinkti ir analizuoti duomenis kūrybinėms problemoms spręsti, remdamasis tradicinio ir šiuolaikinio meno praktika, mokslo taikomaisiais tyrimais;
 • profesionaliai taikyti fotografavimo ir filmavimo įrangos galimybes bei apšvietimo metodiką;
 • foto žurnalistikos specifiką;
 • kurti taikomojo pobūdžio fotografijas reklamai ir grafiniam dizainui;
 • taikyti informacines technologijas šiuolaikinės skaitmeninės fotografijos srityse;
 • profesionaliai taikyti meninės kūrybos principus darbo procese;
 • dirbti komandoje;
 • demonstruoti komunikacinius gebėjimus sakytine ir rašytine forma, valstybine ir užsienio kalbomis;
 • reikšti savo kūrybinę poziciją, vartodamas tinkamą profesinę leksiką;
 • objektyviai fiksuoti įvykius, taikydamas įvairius fotografavimo metodus.

Dirbsiu:

 • fotografu žiniasklaidoje, reklamoje;
 • fotografu leidybos įmonėse, skaitmeninėse laboratorijose ir kitose su vaizdų gamyba bei produkavimu susijusiose srityse;
 • pagal individualią veiklą, įgijęs verslo liudijimą ar sudaręs autorines sutartis.