Geležinkelio automatikos ir elektros tiekimo sistemų įrenginių elektromonteris

#suVIKOpavyko

Geležinkelio automatikos ir elektros tiekimo sistemų įrenginių elektromonteris (po 12 klasių – 1 metai)

Valstybinis kodas: P43104104

Švietimo sritis: Transporto paslaugos

Apimtis ir trukmė: Programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 60 mokymosi kreditų – 1 metai

Išmoksiu:

 • prižiūrėti ir remontuoti geležinkelio automatikos sistemų įrenginius, naudojant geležinkelio automatikos sistemų schemas;
 • taikyti norminius dokumentus, reglamentuojančius geležinkelio automatikos sistemų priežiūrą ir remontą;
 • atlikti geležinkelio centralizacijos valdymo ir kontrolės aparatūros priežiūros ir remonto darbus;
 • prižiūrėti ir remontuoti skirstomojo kalnelio su mikroprocesoriniu valdymu bei mikroprocesorinės centralizacijos sistemas;
 • atlikti pusiau automatinės kelio blokuotės, automatinės kelio blokuotės ir automatinės kelio blokuotės su tonalinėmis bėgių grandinėmis įrangos priežiūros ir remonto darbus;
 • prižiūrėti ir remontuoti automatinės lokomotyvų signalizacijos kelio įrenginius;
 • prižiūrėti ir remontuoti elektros mašinas ir aparatus;
 • atlikti geležinkelio elektrifikacijos ir elektros traukos sistemų priežiūros darbus;
 • atlikti geležinkelio kontaktinio tinklo remonto darbus.

Dirbsiu:

 • geležinkelio automatikos ir elektros tiekimo sistemų įrenginių elektromonteriu;
 • elektros įrangos meistru geležinkelio transporto įmonėse ir bendrovėse;
 • elektriku elektros įrangą prižiūrinčiose įmonėse.