Geležinkelio transporto inžinerija

#suVIKOpavyko

Geležinkelio transporto inžinerija

Studijų kryptis:  Transporto inžinerija

Valstybinis kodas: 6531EX021

Studijų formos ir trukmė: Ištęstinės studijos – 4 metai

Išmoksiu:

 • spręsti geležinkelių eismo valdymo sistemų, traukos riedmenų techninius, technologinius bei valdymo uždavinius;
 • taikyti projektavimo metodiką projektuojant geležinkelių eismo valdymo sistemų įrenginius, geležinkelio stotis ir linijas, privažiuojamuosius kelius ir prekių barus, traukos riedmenų sistemos atskirus elementus;
 • savarankiškai priimti techninius sprendimus vertinant  traukos riedmenų, geležinkelio sistemų įrenginių techninę būklę;
 • vykdyti, organizuoti bei kontroliuoti traukos riedmenų, geležinkelių sistemų/įrenginių eksploatacijos, remonto, priežiūros technologinius procesus;
 • užtikrinti patikimą ir saugų traukinių eismo organizavimą, jo valdymą bei kontrolę;
 • vykdyti ir valdyti projektus;
 • žinoti pagrindinius darbo ir gaisrinės saugos reikalavimus;
 • sėkmingai dirbti konkurencinėmis rinkos sąlygomis ir tobulėti profesinėje veikloje.

Dirbsiu:

 • vyresniuoju specialistu, specialistu, elektromechaniku įmonėse, eksploatuojančiose geležinkelio eismo valdymo sistemas;
 • eismo tvarkdariu, stoties budėtoju valdant geležinkelių transporto eismą;
 • meistru, technologu, inžinieriumi traukos riedmenų remonto įmonėse.