Glaudesnio bendradarbiavimo link: LAMMC ir VTDK mokslininkų diskusija dėl bendrų iniciatyvų siekiant plėtoti inovacijas klimato veiksmams

#suVIKOpavyko

ILCA projekto metu pasirašius bendradarbiavimo sutartį dėl Inovacijų laboratorijos klimato veiksmams ir siekiant plėtoti bendrą veiklą, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro mokslo darbuotojai ir doktorantūros studentai bei Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos mokslininkai susitiko aptarti galimus bendrus mokslinius interesus. Sesiją moderuoti atvyko Bailey Lahdesmaki iš Savonia UAS (Suomija), dirbanti su inovacijomis ir Savonijos regiono ekosistemų ir klasterių integracija.

Diskusijos dalyviai aptarė savo mokslinius interesus ir vykdomas iniciatyvas žemės ūkio, miškininkystės, ekonomikos, statybos, transporto srityse, diskutavo dėl galimų sąlyčio taškų bendriems projektams. Dalyviai taip pat diskutavo apie tai, kokie sisteminiai pokyčiai būtų svarbūs abejoms institucijoms ir kaip mokslininkų komandos galėtų prie jų prisidėti.

Diskusijoje su mokslininkais dalyvavo abiejų institucijų vadovai, kas dalyvių nuomone, yra labai svarbu geresniam savitarpio supratimui ir sklandesniam bendradarbiavimui. Siekiant toliau gilinti supratimą ir kurti bendrą viziją dėl klimato inovacijų, ateityje planuojama reguliariai kviesti abiejų institucijų mokslininkus dalyvauti virtualiose diskusijose.