Grafinio dizaino studijų programos alumnis - LDS narys

#suVIKOpavyko

2023 m. rugsėjo 22 d. VTDK Dizaino fakulteto, grafinio dizaino studijų programos alumnis Bernardas Burba buvo priimtas į Lietuvos dailininkų sąjungos narius.
Nuotraukoje Bernardas su dailininkų sąjungos pirmininke Egle Bogdaniene pažymėjimų įteikimo proga.