Gruodžio 5-8 d. vyks „Inovacijų savaitė“

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija dalyvauja projekte susijusiame su klimato inovacijomis  (ILCA – Innovations laboratories for climate actions).

Kryptingas darbas su užsienio partneriais, sudarė galimybę pastiprinti kolegijos personalo ir studentų gebėjimus inovacijų perdavimo srityje EIT Climate-KIC finansuojamame ILCA projekte „Inovacijų laboratorijos klimato kaitos priemonėms“ (angl. Innovation Laboratories for Climate Actions), pradėtame vykdyti 2022 m. liepos mėn. Iki 2024 m. liepos Kolegija įsteigs inovacijų laboratoriją klimato kaitos priemonėms, kurios veikla bus tampriai susijusi su regiono mažųjų ir vidutinių įmonių problemų sprendimu šioje srityje: „Medžiagos ir sprendimai, sąlygojantys mažesnį anglies dioksido į aplinką išskyrimą“.

Inovacijų savaitė – renginys, skirtas stiprinti mūsų kolegijos studentų gebėjimą kurti inovatyvius, klimatui neutralius sprendimus, remiantis rinkoje vykstančiais pokyčiais. Tad pradėkime kaupti patirtį ir žinias bei jomis dalintis!

Data: 2022 m. gruodžio 5-8 d.
Vieta: VTDK Statybos fakultetas, Antakalnio g. 54, pirmo aukšto fojė (prie didžiosios salės)

REGISTRUOKITĖS