Įgyvendintas Nordplus projektas „Žmogiškųjų išteklių valdymas geležinkelio transporto sektoriuje“

#suVIKOpavyko

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Profesinio mokymo skyrius kartu su Rygos valstybiniu technikumu įgyvendino Nordplus projektą „Žmogiškųjų išteklių valdymas geležinkelio transporto sektoriuje“ (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN RAILWAY TRANSPORT SECTOR, No. NPAD-2020/10231).

Įgyvendindami Nordplus projektą Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Profesinio mokymo skyriaus 10 profesijos mokytojų ir administracijos darbuotojų, organizuojančių ir vykdančių profesinį mokymą, 2022 m. balandžio 25–29 dienomis lankėsi Rygos valstybiniame technikume, o 2022 m. spalio 24–28 dienomis Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija organizavo projekto partnerių (10 profesijos mokytojų ir administracijos darbuotojų) iš Rygos valstybinio technikumo apsilankymus Lietuvos geležinkelio transporto sektoriaus įmonėse.

Dalyviai susipažino su geležinkelio specialistų rengimu, įgyvendinamomis profesinio mokymo programomis ir mokymo baze, apsilankė geležinkelio transporto įmonėse projekto partnerių šalyse ir turėjo progą iš arčiau susipažinti su geležinkelio sektoriaus darbo specifika, bendrovių plėtros galimybėmis, specialistų poreikiais, reikalavimais jų išsilavinimui bei kvalifikacijai.

Sklandaus projekto įgyvendinimui elektroninėmis ryšio priemonėmis nuolat buvo bendraujama su projekto vadovais.

Sėkmingas Nordplus projekto „Žmogiškųjų išteklių valdymas geležinkelio transporto sektoriuje“ įgyvendinimas paskatino pasidalinti gerąja patirtimi; jo sklaidai parengta vaizdo medžiaga, skrajutės, plakatai.

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Profesinio mokymo skyrius, remdamasis projekto dalyvių pasidalintomis žiniomis, patirtimi, įžvalgomis ir pamąstymais apie geležinkelio transporto ateitį ir šiam sektoriui rengiamų specialistų kompetencijas, parengė modulį „Žmogiškųjų išteklių valdymas“, kurį integravo į Traukinio mašinisto modulinę profesinio mokymo programą.