ILCA konsorciumas pristatė ekosistemų dalyvių įtraukimo metodą Pasaulinėje klimato savaitėje 2023

#suVIKOpavyko

2023 m. spalio 16-18 dienomis ILCA konsorciumas prisidėjo prie diskusijų Pasaulinėje klimato kaitos ir tvarumo konferencijoje, pristatydamas savo gerąsias praktikas. Renginyje, kurio tema „Pažangi gamta ir teigiami sprendimai tvariai ateičiai“, dalyvavo akademinės bendruomenės, verslo, viešojo sektorių atstovai iš Australijos, JAV, Arabų Emyratų, Pietų Afrikos, Singapūro, Kinijos, Meksikos, Peru, Šveicarijos ir ES šalyių.

Atstovaudama ILCA konsorciumui Ana Aleknevičienė iš Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos, pasidalijo įžvalgomis apie ILCA ekosistemų suinteresuotųjų šalių įtraukimo metodą. Ana perteikė EIT Climate-KIC požiūrį, kuriam pritaria ir ILCA konsorciumas, teigdama, kad sisteminė transformacija pasiekiama tik bendromis pastangomis, kai sprendimus kartu plėtoja įvairių sričių ekspertai.

Svarbiausias pristatymo akcentas buvo PRIA metodas (Prospective Rapid Impact Assessment) – ILCA konsorciumo taikoma praktikia, perimta iš Savonia UAS (Suomija). Šis metodas padeda atsakyti į klausimą: „Ar pasirinkome teisingus veiksmus ir ką galime daryti geriau?“

Ukrainos ir Lietuvos pavyzdžiais Ana pailiustravo tris PRIA metodo pagrindinius elementus: struktūrą, dalyvių įtraukimo procesą ir veiksmų portfelio analizę su tarpusavio priklausomybėmis. Ukrainoje PRIA metodas buvo taikomas kuriant klimato veiksmų žemėlapį, o Lietuvoje – diskutuojant su Tauragės miesto – vieno iš Europos misijos miestų –bendruomene ir savivaldybe dėl galimų sprendinių prisitaikant prie klimato kaitos.

Pristatymas sulaukė konferencijos dalyvių dėmesio ir paskatino vėlesnes neformalias diskusijas. Kai kurie dalyviai išreiškė susidomėjimą tiek Ukrainos, tiek Lietuvos atveju specifika, buvo keliamas klausimas, ar PRIA metodas galėtų būti pritaikytas kuriant universitetų žaliojo perėjimo strategijas.