Studijų sutarčių pasirašymas rugpjūčio 22-23 dienomis

Rugpjūčio 21 d. Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti paskelbė 2017 metų pagrindinio priėmimo papildomo etapo rezultatus. Informacija apie kvietimą studijuoti kiekvienas stojantysis gali matyti prisijungęs prie savo prašymo paskyros LAMA BPO.

Sutartys su pakviestaisiais studijuoti VTDK sudaromos rugpjūčio 22-23 d. (8:30 – 17:00 val.) adresu Antakalnio g. 54, Vilnius (1 aukšto holas).

Reikalingi dokumentai:

  • pasas arba asmens tapatybės kortelė (originalą parodyti, kopiją įteikti);
  • kvitas, įrodantis studijų registracijos įmokos sumokėjimą (originalą parodyti).
  • pažymėjimų (brandos atestato priedų) apie perlaikytus ir papildomai laikytus egzaminus ir metinius pažymius kopijos (originalą parodyti, kopiją įteikti);
  • prašymas skirti bendrabutį (pildomas sutarties pasirašymo metu);
  • dokumento, patvirtinančio pavardės (vardo) keitimą, jei ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde (vardu), kopija (originalą parodyti, kopiją įteikti).

Kviečiami studijuoti VTDK kolegijoje privalo atvykti į VTDK priėmimo komisiją pasirašyti studijų sutartį. Neatvykę ir nepasirašę studijų sutarties į priimtųjų studijuoti sąrašus nebus įtraukti.

Nori studijuoti kolegijoje, bet nepildei prašymo LAMA BPO? Kolegija vykdo tiesioginį stojančiųjų priėmimą į valstybės nefinansuojamas studijų vietas.

VTDK priėmimo komisija tel.(8 5) 261 0353, e. p.