Institucinio studentų priėmimo rezultatai

Skelbiame institucinio studentų priėmimo į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją 2017 metais rezultatus.

2017 M. INSTITUCINIO STUDENTŲ PRIĖMIMO Į VTDK REZULTATAI

Programos valstybinis kodas Studijų programa Priimta studijuoti studentų
Informatikos mokslų krypčių grupėje
6531BX011 Informacinių sistemų inžinerija 4
Inžinerijos mokslų krypčių grupėje
6531EX018 Statyba 11
6531EX019 Statinių inžinerinės sistemos 3
6531EX022 Kelių inžinerija 1
6531EX026 Mechaninių technologijų inžinerija 1
6531EX023 Elektros ir automatikos inžinerija 1
6531EX023 Automobilių elektronikos sistemos 4
6531EX025 Automobilių techninis eksploatavimas 6
Verslo ir viešosios vadybos krypčių grupėje
6531LX036 Transporto logistika 16
Menų krypčių grupėje
6531PX008 Grafinis dizainas 11
6531PX009 Interjero dizainas 4
6531PX010 Fotografijos technologija 2
6531PX011 Multimedijois dizainas 5
Iš viso: 69