Skelbiami rinkimai į kolegijos darbo tarybą

VTDK (toliau – Kolegija) direktoriaus įsakymu sudaryta darbo tarybos rinkimų komisija skelbia Kolegijos darbo tarybos narių rinkimus (toliau – Darbo taryba).
Darbo tarybos nariais gali būti renkami visi kolegijos darbuotojai, kurių darbo santykiai su Kolegija trunka ilgiau kaip 6 mėnesius.
Kandidatus gali siūlyti rinkimų teisę turintys Kolegijos darbuotojai, t. y. tie, darbuotojai, kurie turi bent 3 nepertraukiamų mėnesių darbo santykius su Kolegija. Kiekvienas darbuotojas gali pasiūlyti po 1 (vieną) kandidatą raštu (Pasiūlymas dėl kandidato į darbo tarybos narius) kreipdamasis į Kolegijos darbo tarybos rinkimų komisiją kartu pateikdamas rašytinį kandidato sutikimą būti renkamu į Darbo tarybą.
Kolegijos direktorius ir pagal įstatymus, įgaliojimus ar steigimo dokumentus jam atstovaujantys asmenys bei rinkimų komisijos nariai negali būti renkami Darbo tarybos nariais ir negali siūlyti kandidatų.
Kandidatai į Darbo tarybos narius registruojami nuo 2017 m. lapkričio 2 d. iki 2017 m. lapkričio 15 d. Antakalnio g. 54, Vilnius, 207 kab.
Darbo tarybos narių rinkimai vyks 2017 m. gruodžio 6 d. nuo 8.00 iki 16.00 val. (Antakalnio g. 54, Vilnius).
Darbo tarybos narių rinkimuose gali dalyvauti ir balso teisę turi visi Kolegijos darbuotojai, kurie turi bent 3 nepertraukiamų mėnesių darbo santykius su Kolegija, išskyrus Kolegijos direktorių ir pagal įstatymus, įgaliojimus ar steigimo dokumentus jam atstovaujantys asmenys bei rinkimų komisijos nariai.

Kolegijos Darbo tarybos narių rinkimai vykdomi vadovaujantis Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos darbo tarybos narių rinkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Kolegijos direktoriaus 2017 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1-129.

Išsamesnės informacijos galima teirautis Kolegijos darbo tarybos rinkimų komisijoje 207 kab., tel. 234 15 24 arba Personalo skyriuje 103 kab. tel. 234 35 16.