Dėl papildomų paraiškų pildymo tikslinėms išmokoms 2017 m. rudens semestrui gauti

Studentai, kurie nori gauti tikslinę išmoką papildomo prašymų priėmimo metu, privalo Fondo interneto tinklalapyje prisijungti prie IS „PARAMA“ ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą. Tai reikia padaryti nuo 2017 m. gruodžio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 16 d.

Daugiau informacijos