Studijų kainos kompensavimas karo tarnybą atlikusiems asmenims

Asmuo, baigęs karo tarnybą po studijų ir siekiantis gauti už studijas kainos dalies kompensaciją, nuo sausio 5 d. iki vasario 10 d. privalo Valstybiniam studijų fondui pateikti elektroninį prašymą per IS Parama bei šiuos dokumentus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas:

  1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  2. dokumentą, patvirtinantį nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo ar bazinių karinių mokymų baigimo faktą;
  3. asmens aukštojo mokslo kvalifikaciją liudijantį diplomą.

Jei asmuo atliko karo tarnybą prieš studijas ar jų metu, nuo sausio 5 d. iki vasario 5 d. privalo kreiptis į Studijų tarnybą, 102 kab., su savimi reikia turėti:

  1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  2. dokumentą, patvirtinantį nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo ar bazinių karinių mokymų baigimo faktą;

Daugiau informacijos