Papildomas paraiškų priėmimas tikslinėms išmokoms pavasario semestre gauti

Nuo balandžio 1 d. iki balandžio 16 d. studentai kviečiami papildomai teikti paraiškas tikslinei išmokai gauti. Paraiškos priimamos per Valstybinio studijų fondo informacinę sistemą „IS Parama“ https://parama.vsf.lt/login

Tikslinė išmoka (152 Eur per mėnesį) skiriama studentams su negalia, kuriems nustatytas 45% ir mažesnis darbingumo lygis, neturintiems akademinių skolų, pirmą kartą studijuojantiems pagal pirmosios pakopos studijų programą.

Tikslinė išmoka skiriama nuolatinių ir ištęstinių studijų studentams su negalia.