„Erasmus+“ mobilumo konkursas studentams

Skelbiamas „Erasmus+“ mobilumo konkursas studentams 2017–2018 s. m. pavasario semestrui (praktikai) ir 2018–2019 s. m. rudens semestrui (studijoms). Dokumentai priimami iki š.m. gegužės 4 d.
Studentas, pageidaujantis dalyvauti atrankoje, turi pateikti šiuos dokumentus kolegijos internetinėje svetainėje (itc.vtdko.lt):

 • paraišką studijoms/praktikai užsienyje.
  Prie paraiškos pridėti (PDF formatu):
 • ankstesnių mokslo metų visų semestrų akademinės veiklos rezultatus (išrašas iš suvestinio žurnalo išduodamas dekanate);
 • motyvacijos laišką (užsienio kalba);
 • gyvenimo aprašymą (Curriculum Vitae) (lietuvių k.);
 • paso (puslapio su pavarde, nuotrauka ir paso Nr.) arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
 • norintieji atlikti praktiką užsienio įmonėje turi pateikti įmonės laišką, patvirtinantį, kad priims studentą 2-3 mėn. trukmės praktikai.
  Pagrindiniai studentų atrankos kriterijai:
 • ankstesnių mokslo metų akademinės veiklos rezultatai;
 • priimančios institucijos siūloma studijų programa;
 • užsienio kalbų žinių lygis (tos šalies, į kurią vykstama, arba tos kalbos, kuria vyksta numatomos studijos partnerinėje institucijoje);
 • studento motyvacija, bendravimo sugebėjimai bei pasirengimas tarpkultūrinei patirčiai.

Papildoma informacija ir konsultacija teikiama:
Dizaino fakultete – 202 k.
Petro Vileišio geležinkelio transporto fakultete – 201 k.
Statybos fakultete – 401 k.
Technikos fakultete - 317 k.