Pratęsiamas paraiškų priėmimas „Erasmus +“ programos studentų mobilumui

Pranešame, jog pratęsiamas paraiškų priėmimo „Erasmus +“ programos studentų mobilumui  terminas 2017-2018 s. m. pavasario semestrui (praktikai) ir 2018-2019 s. m. rudens semestrui (studijoms).

Dokumentai priimami iki š.m. birželio 1 d.

Studentas, pageidaujantis dalyvauti atrankoje, turi pateikti šiuos dokumentus kolegijos internetinėje svetainėje (itc.vtdko.lt):

  • paraišką studijoms/praktikai užsienyje.

Prie paraiškos pridėti (PDF formatu):

  • ankstesnių mokslo metų visų semestrų akademinės veiklos rezultatus (išrašas iš suvestinio žurnalo išduodamas dekanate);
  • motyvacijos laišką (užsienio kalba);
  • gyvenimo aprašymą (Curriculum Vitae) (lietuvių k.);
  • paso (puslapio su pavarde, nuotrauka ir paso Nr.) arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
  • norintieji atlikti praktiką užsienio įmonėje turi pateikti įmonės laišką, patvirtinantį, kad priims studentą 2-3 mėn. trukmės praktikai.

 

Pagrindiniai studentų atrankos kriterijai:

  • ankstesnių mokslo metų akademinės veiklos rezultatai;
  • priimančios institucijos siūloma studijų programa;
  • užsienio kalbų žinių lygis (tos šalies, į kurią vykstama, arba tos kalbos, kuria vyksta numatomos studijos partnerinėje institucijoje);
  • studento motyvacija, bendravimo sugebėjimai bei pasirengimas tarpkultūrinei patirčiai.

Papildoma informacija ir konsultacija teikiama:

Dizaino fakultete – 202 k.

Petro Vileišio geležinkelio transporto fakultete – 201 k.

Statybos fakultete – 401 k.

Technikos fakultete - 317 k.