Papildomas paraiškų priėmimas tikslinėms išmokoms pavasario semestre gauti

Nuo birželio 1 d. iki birželio 16 d. studentai kviečiami papildomai teikti paraiškas tikslinei išmokai gauti. Paraiškos priimamos per Valstybinio studijų fondo informacinę sistemą „IS Parama“.

Tikslinė išmoka (152 Eur per mėnesį) skiriama studentams su negalia, kuriems nustatytas 45% ir mažesnis darbingumo lygis, neturintiems akademinių skolų, pirmą kartą studijuojantiems pagal pirmosios pakopos studijų programą.

Tikslinė išmoka skiriama nuolatinių ir ištęstinių studijų studentams su negalia.