Finansinė parama studentams, turintiems negalią

Neįgalieji studentai, kuriems nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba 45% ar mažesnis darbingumo lygis, dėl finansinės paramos nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. iki 2018 m. rugsėjo 7 d. turi kreiptis į Studijų tarnybą 102 kabinetą (Antakalnio g. 54).

Telefonas pasiteiravimui (8 5) 234 4494.

Finansinė pagalba, neatsižvelgiant į tai, kuria studijų forma studijuoja neįgalusis, teikiama studentams, turintiems negalią, kurie atitinka šias sąlygas:

  • turi 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį arba Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo tvarka nustatytą sunkų arba vidutinį neįgalumo lygį;
  • pirmą kartą studijuoja pagal pirmos pakopos (profesinio bakalauro) studijų programą;
  • neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir (arba) kolegijos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.

Tikslinės išmokos neįgaliesiems

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. iki spalio 16 d. prasideda prašymų teikimas tikslinei išmokai 2018 m. rudens semestrą gauti:

Studentams, turintiems negalią, teikiamos šios finansinės pagalbos priemonės: