Paraiškų priėmimas tikslinėms išmokoms rudens semestre gauti

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. iki spalio 16 d. studentai kviečiami teikti paraiškas tikslinei išmokai gauti. Paraiškos priimamos per Valstybinio studijų fondo informacinę sistemą „IS PARAMA“ https://parama.vsf.lt/login

Tikslinė išmoka (152 Eur per mėnesį) skiriama studentams su negalia, kuriems nustatytas 45% ir mažesnis darbingumo lygis, neturintiems akademinių skolų, pirmą kartą studijuojantiems pagal pirmosios pakopos studijų programą.

Tikslinė išmoka skiriama nuolatinių ir ištęstinių studijų studentams su negalia.