Korupcijos prevencijos VTDK tikslas – siekti, kad kolegijos vykdoma veikla būtų skaidri. Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo. Jeigu turite žinių apie galimus korupcijos požymius kolegijoje, piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi, kviečiame apie tai pranešti:

  • el. paštu
  • paskambinti telefonu (8 5) 234 04 88
  • atvykus į kolegiją (adresu Antakalnio g. 54, Vilnius) pateikti pranešimą raštu Anai Aleknavičienei, atsakingai už korupcijos prevenciją
  • pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai el. paštu

Užtikriname Jūsų asmens informacijos konfidencialumą, be pranešėjo sutikimo jo pateikti asmens duomenys nebus viešinami (išskyrus atvejus, kai teisės aktai numato, kad duomenys privalo būti paviešinti). Atkreipiame dėmesį, kad pranešimas gali būti ir anoniminis, nenurodant savo asmens ir kontaktinių duomenų. Pranešimai, skundai ar kita pateikta informacija nagrinėjama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais. Asmuo, pateikęs pranešimą, apie korupcijos apraiškas, gali būti neinformuojamas apie priimtus sprendimus, jei jis nenurodo savo vardo ir pavardės, telefono numerio arba el. pašto adreso ar kito adreso, kuriuo galima pateikti atsakymą. Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už šiuos veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė. Korupcijos prevencijos įstatymas