KUR nuo šiol registruojamos mokslo publikacijos?

Nuo 2017 m. rugsėjo mėn. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos darbuotojų mokslo publikacijos (toliau – publikacijos) registruojamos Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinėje sistemoje (toliau – eLABa), kur skelbiami bibliografiniai užregistruotų publikacijų duomenys ir visateksčiai dokumentai.

KAM bus naudojama informacija?

Pagal eLABa ataskaitų duomenis rengiami mokslo darbuotojų publikacijų bibliografiniai sąrašai ir statistika. Informacija naudojama metinei Kolegijos mokslo produkcijos ataskaitai rengti. 

KAIP pateikti publikaciją bibliotekai?

Kolegijos darbuotojai privalo pateikti (užpildyti el. registracijos formą) bibliotekai tik tas savo publikacijas, kurios turi prieskyrą Kolegijai. Jei publikacija neturi prieskyros jokiai institucijai, autorius gali ją užregistruoti, nenurodant prieskyros.

KADA pateikti publikaciją bibliotekai?

Per mėnesį nuo publikacijos išleidimo Kolegijos darbuotojai privalo ją pateikti bibliotekai užregistruoti.

KOKIE duomenys apie publikaciją reikalingi?

Kolegijos darbuotojai turi pateikti privalomuosius metaduomenis, juos tikslinti, jei to pareikalauja Kolegijos bibliotekos darbuotojai, bei užtikrinti, kad įkeltas dokumentas ir pateikti metaduomenys yra teisingi, nepažeidžia jokių Lietuvos Respublikos įstatymų. Privalomieji metaduomenys: vardas, pavardė, fakultetas, mokslo kryptis, rūšis. Pridedama viso straipsnio (knygos dalies) ir leidinio, kuriame išspausdintas straipsnis, titulinio lapo abiejų pusių 
(su leidybiniais duomenimis) bei turinio kopija PDF formatu.

KAS registruoja, kai publikacija išleista bendraautorių?

Kolegijos darbuotojai, išleidę publikaciją su bendraautoriais, privalo susitarti, kuris iš bendraautorių darbą pateiks bibliotekai, publikacijos metaduomenyse pateikdamas visus publikacijos bendraautorius. Publikacijos nereikia registruoti kiekvienam bendraautoriui atskirai.

KUO vadovaujamasi pateikiant ir registruojant publikaciją?

Kolegijos darbuotojai, registruodami publikaciją eLABa, privalo vadovautis direktorės įsakymu Nr. 1-81 2017 m. liepos 10 d. patvirtintu Dokumentų įkėlimo į Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinę sistemą tvarkos aprašu.

KUR ieškoti jau užregistruotų publikacijų? 

Registruotų publikacijų paiešką galima atlikti eLABa kataloge.

KAIP suformuoti ataskaitą? 

Publikacijų ataskaitų formavimo instrukcija pateikiama čia.

Kontaktai pasiteiravimui: telefonas (8 5) 234 4111, el. paštas , .