Interjero dizainas

Interjero dizainas (įstojusiems 2014 metais)
Fakultetas: Dizaino fakultetas
Valstybinis kodas: 653W25001
ISCED kodas: 52121
Studijų sritis: Menai
Studijų kryptis: Dizainas
Studijų formos: Nuolatinė, Ištęstinė
Studijų programos apimtis: 180 kreditų
Studijų trukmė: Nuolatinė - 3 metai, Ištęstinė - 4 metai
Studijų programos specializacijos: Nėra

Studijų programos tikslai, suteikiamos žinios ir įgyjami gebėjimai.
Studijų programos tikslas - parengti interjero dizainerį, gebantį kurti ir plėtoti interjero dizaino koncepciją, parengti projektą, dalyvauti jį kuriant ir realizuojant, sėkmingai dirbti konkurencinėmis rinkos sąlygomis ir tobulėti profesinėje veikloje.
Studijų rezultatai: gebės kurti ir plėtoti visuomeninių ir gyvenamųjų patalpų interjero dizaino sprendimus, profesionaliai reikšti kūrybines idėjas, tikslingai pasirinkti ir naudotis kompiuterinėmis technologijomis, parengti interjero projektą ir pateikti visavertį produktą, rinkti ir sisteminti informaciją; gebės dirbti komandoje, komunikuoti profesinėje veikloje, saugoti ir kurti draugišką gamtai bei žmonėms aplinką; turės profesinei veiklai reikalingų bazinių meninių, inžinerinių-technologinių žinių, išmanys profesinį bei kultūrinį kontekstą.

Profesinės perspektyvos:
interjero dizaino specialistas gali dirbti pagal įgytą interjero dizaino dizainerio specialybę arba siekti aukštesnio profesinio išsilavinimo universitetinėse mokyklose.
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: interjeo dizaino profesinis bakalauras

Nuolatinių studijų programa

Ištęstinių studijų programa