Kolegijos darbuotojai gali vykti į dėstymo (dėstytojai) arba mokymosi (dėstytojai ir administracija) vizitus.

Pirmenybė teikiama mobilumo veiklai:

  • kurioje konkretūs personalo darbuotojai dalyvauja pirmą kartą;
  • kurios metu parengiama nauja mokomoji medžiaga;
  • kurios metu sustiprinami ir išplečiami katedrų ir fakultetų ryšiai bei parengiami būsimo bendradarbiavimo projektai.