Ši veikla sudaro sąlygas aukštojo mokslo institucijų studentams praleisti integruotą studijų laikotarpį, trunkantį nuo 3 iki 12 mėnesių, kitoje šalyje, dalyvaujančioje programoje.

Tokio mobilumo siekiai:

 • Padėti studentams gauti studijų, kalbinės ir kultūrinės naudos iš mokymosi patyrimo kitose Europos šalyse.
 • Skatinti institucijų bendradarbiavimą ir praturtinti studentus priimančių institucijų švietimo aplinką.
 • Prisidėti prie aukštos kvalifikacijos, plačių pažiūrų ir užsienyje patyrusių jaunų būsimų specialistų bazės plėtojimo.
 • Palengvinti kreditų perkėlimą ir laikotarpių užsienyje pripažinimą, taikant Europos kreditų perkėlimo sistemą arba atitinkamą kreditų sistemą.

Erasmus foto

Visa su dalyvavimo sąlygomis susijusi informacija pateikiama konkrečių mokslo metų bendrajame kvietime teikti paraiškas. Pretenduoti į Vilniaus technologijų ir dizaino Kolegijos studijų vietas Erasmus programoje, o kartu ir į Erasmus studento statusą turi teisę visi Kolegijos nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai, baigę pirmą kursą, į praktikos atlikimo vietas ir I kurso studentai. Studentus atrenka Erasmus studentų atrankos komisija. Erasmus programos konkursas skelbiamas du kartus per metus: rugsėjo mėnesį - norintiems studijuoti/ atlikti praktiką užsienyje pavasario semestro metu; kovo mėnesį - norintiems studijuoti užsienyje rudens semestro metu.

Studentas, pageidaujantis dalyvauti atrankoje turi pateikti šiuos dokumentus kolegijos internetinėje svetainėje (itc.vtdko.lt):

 • Paraišką studijoms/praktikos atlikimui užsienyje;

           Prie paraiškos pridėti (PDF formatu):

 • Ankstesnių mokslo metų semestrų akademinės veiklos rezultatus;
 • Motyvacijos laišką (užsienio kalba);
 • Gyvenimo aprašymą (Curriculum Vitae) (lietuvių k.);
 • Paso (puslapio su pavarde, nuotrauka ir paso Nr.) arba tapatybės kortelės kopijas;
 • norintieji atlikti praktiką užsienio įmonėje turi pateikti įmonės laišką, patvirtinantį, kad priims studentą 2-3 mėn. trukmės praktikai.

Komisija, atrinkdama studentus vadovaujasi šiais kriterijais:

 • Ankstesnių mokslo metų akademinės veiklos rezultatais;
 • Priimančios institucijos pasiūlyta studijų/ praktikos programa;
 • Užsienio kalbų žinių lygiu (tos šalies į kurią vykstama arba tos kalbos, kuria vyksta numatomos studijos/ praktika partnerinėje institucijoje);
 • Studento motyvacija bei sugebėjimu studijų/ praktikos užsienyje teikiamas galimybes integruoti į studento studijų programą Kolegijoje bei studento tolimesnius akademinius planus;
 • Studento bendravimo sugebėjimais bei pasirengimu tarpkultūrinei patirčiai.